Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 10 maart 2010

Keulen trekt juridische basis voor beslissing V/d Bossche in twijfel

10/03/2010 - Vlaams parlementslid en gewezen minister van Wonen Marino Keulen heeft bedenkingen bij de juridische basis voor de beslissing van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) rond de verkoop van elf sociale woningen in Vilvoorde. Keulen vreest dat de beslissing juridisch kan aangevochten worden en denkt dat Van den Bossche in het dossier is gezwicht voor "politieke druk".

Minister Van den Bossche oordeelde afgelopen zondag dat de omstreden verkoop van elf sociale koopwoningen in Vilvoorde kan doorgaan op voorwaarde dat de stad Vilvoorde aan kandidaat-kopers niet langer vraagt hun kennis van het Nederlands te bewijzen maar hen enkel een inspanning vraagt om de taal te leren (taalbereidheidsvoorwaarde).

Kortom: kandidaat-kopers een inspanningsvereiste opleggen kan juridisch wel, het opleggen van een examen niet. Volgens Keulen klopt de redenering van Van den Bossche niet. Dat taal een cruciale hefboom kan zijn voor de integratie van nieuwkomers, staat volgens Keulen buiten kijf. "Daar sta ik 2.000 procent achter", luidt het. Maar Keulen, die als voormalig minister van Wonen jarenlang zelf het dossier op de voet heeft gevolgd, wijst op het essentiële verschil tussen sociale huurwoningen en sociale koopwoningen. "In de sociale huursector moeten de betrokken instellingen zich aan de taalwet houden en bestaat er een permanente relatie tussen huurder en verhuurder. Dat is helemaal anders in de sociale koopsector", aldus Keulen.

Volgens de Open Vld-politicus bestaat er wel een juridische basis voor het inschrijven van een taalbereidheidsvoorwaarde bij sociale huurwoningen. Die juridische basis is ook getoetst bij de Raad van State en is bevestigd door het Grondwettelijk Hof. "Maar diezelfde juridische basis heb ik nooit gevonden voor de sociale koopsector", aldus Keulen. Hij staat daarom "met de grootste huiverachtigheid" tegenover de argumentatie van Van den Bossche.