Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 15 maart 2010

Hoe staat het nu met de Noord-Zuid in Limburg?

15/03/2010 - Weten de omwonenden en de bedrijven waar ze aan toe zijn? Komen er onteigeningen, bij wie en waar? Zijn de bewoners en bedrijven al gecontacteerd? Hebben zij al wat duidelijkheid gekregen? Het wordt tijd dat mensen uit de ontwetendheid gehaald worden!"

Hierover heb ik uitleg gevraagd aan Minister Crevits en Minister Muyters.

Op mijn vraag nr. 68 dd. 15 september 2009 antwoordde Vlaams minister Crevits “Het definitieve onteigeningsplan voor de Noord-Zuidverbinding is momenteel in opmaak. Er is met het Federaal Aankoopcomité overleg geweest op welke wijze de onteigeningsgesprekken concreet kunnen verlopen. Het is voorzien om eind 2009 en afhankelijk van de voortgang van het GRUP-dossier, de onteigeningsgesprekken op te starten. In elk geval wordt hierbij voorrang gegeven aan de eigenaars van woningen en bedrijven.”

In de kranten konden we ondertussen lezen dat vanaf vandaag 15 maart 2010 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan op de verschillende gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en op de website www.denoordzuid.be kan ingezien worden. Eventuele bezwaren kunnen tot 13 mei 2010 ingediend worden.

Echter, uit de persberichten blijkt dat er nog maar weinig over onteigeningen gesproken is; de betrokkenen, bedrijven en huiseigenaars, zijn blijkbaar nog steeds niet verwittigd. Over mogelijke alternatieve locaties voor de betrokken bedrijven is nog steeds geen zekerheid.

Ik stel vast dat er tegenspraak is tussen hetgeen we allemaal willen, en wat ook in de besluiten van de Commissie versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten als één van de belangrijkste aandachtspunten naar voor kwam, namelijk informatie aan en betrokkenheid van de bevolking,en hetgeen zich op het terrein in realiteit afspeelt.

Daarom mevrouw/mijnheer de Minister volgende vragen:
  • Hoever staat het nu werkelijk met de onteigeningen? Zijn de betrokken eigenaars / bedrijven op de hoogte van de ontwikkelingen? Is ondertussen exact geweten wie onteigend zal worden en welke alternatieven zijn er ondertussen voor de betrokken bedrijven? In welke mate wordt het militair domein gelegen aan de Kazernelaan te Helchteren als alternatief voor het bedrijventerrein naar voor geschoven?