Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 3 maart 2010

Een antwoord dat er geen is

03/03/2010 - Ik stelde in december 2009 voor mijn oud kabinet ter beschikking te stellen van daklozen en vroeg meteen aan minister Bourgeois naar een inventaris en het beheer van de onroerende goederen van de Vlaamse Overheid. In zijn antwoord raadde hij mij toen aan hierover een schriftelijke vraag te stellen, wat ik ook meteen gedaan heb.
Uit zijn antwoord op die schriftelijke vraag blijkt nu dat de Vlaamse overheid haar patrimonium niet kent; er bestaat geen inventaris en men weet niet welke waarde de eigendommen vertegenwoordigen. Niet kennen is slecht beheren, in dit geval beheer van belastinggeld! Nochtans weet elke boekhouder dat de bezittingen deel uitmaken van de vaste activa van een balans en dus belangrijk zijn in de bedrijfsvoering. De minister belooft in lange bewoordingen beterschap en gaat starten met de opmaak van een inventaris. Ik ben benieuwd.

Bijgevoegd vraag en antwoord.