Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 26 maart 2010

Commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

26/03/2010 - Marino Keulen heeft gisteren in de commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie de vraag gesteld betreffende de informatie verstrekking op de website van de VREG over de fotovoltaïsche zonnepanelen en de calculator, waar de VREG website naar doorverwijst, op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Het zou nuttig zijn om bij zowel bij de informatieverstrekking op de website van de VREG alle kostenfactoren mee op te nemen en dit ook te integreren in de calculator op de website van VEA. Zo wordt er ondermeer geen rekening gehouden met een aantal duidelijke zaken, ook aangekaart in het onderzoek van de XIOS-hogeschool, die een grote invloed hebben op het financiële plaatje :
  • Stijging van de premie van de brandverzekering.
  • Jaarlijks onderhoud dient door professionals te gebeuren.
  • De calculator houdt geen rekening met rendementsfactoren zoals de helling van het dak, is een deel van het dak op het zuiden gericht, ... en gaat uit van een ideale situatie.
Uit het antwoord van minister Vandenbossche bleek echter dat de nodige informatie verschaffen aan mogelijke investeerders de taak is van het Vlaams Energieagentschap dat eveneens onder haar bevoegdheid zit. Volgens de minister zou op de website van VEA alle nodige info voor handen zijn. Ze gaat er in ieder geval voor zorgen dat zowel de VREG website als de VEA-website de linken naar elkaar meer in de picture zetten.

Na de commissievergadering werd het antwoord van de minister in praktijk getest en het blijkt dat op de website van VEA (www.energiesparen.be) ook geen informatie te vinden is over bijkomende kostenfactoren zoals onderhoud van de installatie en stijging van de premie voor de brandverzekering. Bovendien kost het nogal wat moeite om de informatie op de website te vinden.

Marino Keulen heeft eveneens een pleidooi gehouden voor een kwaliteitslabel dat georganiseerd dient te worden door de sector.