Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 23 februari 2010

Vacature bij WIN (Wonen in Limburg)

23/02/2010- 1 SOCIALE ADVISEUR WONEN (M/V) (NEERPELT) - www.wonennoordlimburg.be
WIN is op zoek naar sociale adviseurs wonen

De sociaal adviseur wonen staat in voor het informeren en adviseren van inwoners van de 3 of 4 van de 8 Noord-Limburgse gemeenten over gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale regelgeving, subsidies en premies. De sociaal adviseur bouwt in de gemeente een netwerk uit en zet zich actief in binnen het woonbeleid in de gemeente.

Resultaatgebieden:
  • Het bemannen van gemeentelijke wooninfopunten: Verzamelt informatie over alle aspecten van het woonbeleid (kopen, huren, rechten, plichten, premies,) en weet deze informatie gestructureerd over te brengen naar inwoners en medewerker van de deelnemende gemeenten.De sociaal adviseur werkt hiervoor ook nauw samen met de architect-stedenbouwkundige.
  • Het uitwerken van een actieplan levenslang wonen.
  • Het uitwerken van een visie over duurzaam wonen en het ontwikkelen van gerichte acties op dit vlak.
  • Ondersteunt de beleidsmedewerker met het uitwerken van gemeentelijke woonbeleidsvisie.
  • Ondersteunt de beleidsmedewerker met het aansturen en opvolgen van gemeentelijke woonoverleggen.

Meer informatie over de vacature is te bekomen bij Wouter Van Mierloo (alg. coördinator), 011 39 84 39 of  via info@wonennoordlimburg.be.
Interessante websites ter voorbereiding: www.wonennoordlimburg.be www.Bouwenenwonen.be www.infrax.be www.energiesparen.be de gemeentelijke websites e.a.

Verwacht:

De sociaal adviseur moet volgende kennis hebben of kunnen verwerven: - kennis van relevante wetgeving m.b.t. gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale premies op vlak van wonen en energiebesparing: - kennis van de procedure van bouwaanvragen; - kennis van de sociale kaart, relevante woonactoren; - kennis van de bestuurlijke omgeving waarin men werkt; - kennis van alle relevante wetgeving m.b.t. woonbeleid; - kennis van beschikbare gegevensbronnen en relevante onderzoeksliteratuur over wonen in het algemeen en specifiek over de domeinen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Competenties: - opvolging van actuele jobgerelateerde informatie en regelgeving; - verslaggeving en dossiervorming; - handigheid met PC; - werkstrategieën ontwikkelen en uitvoeren; - spreken voor groepen; - voortgangscontrole van adviesverlening . Houding: - Klantgerichtheid - Betrouwbaarheid - Communicatie en netwerken - Teamgerichtheid - Zin voor initiatief. U bent in het bezit van een eigen wagen voor dienstverplaatsingen.

Vereiste studies: 

Professionele bachelor
Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed)
Werkervaring: geen ervaring
Dient in het bezit te zijn van rijbewijs type(s): B

Biedt:

Gewoon contract.
Contract van onbepaalde duur
Tijdregeling: Voltijds
Barema ‘B1c’ volgens paritair comité 319.01
Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, sociaal abonnement en vergoeding voor dienstverplaatsingen.

Plaats tewerkstelling:

3910 NEERPELT
BELGIE

Solliciteren:

Wonen In Noord-Limburg
Stationsstraat 76 1
3910 NEERPELT
BELGIE
Schriftelijk met CV t.a.v. De Voorzitter
Solliciteren per brief met uitgebreid cv en kopie van diploma('s)
Sollicitaties tot en met 05/03/2010