Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 11 februari 2010

Keulen vraagt uitbreiding mobiliteitsonderzoek E314

11/02/2010 - Marino Keulen vraagt dat de studie over de E314 ter hoogte van Leuven uitgebreid wordt naar het stuk ter hoogte van Lummen-Genk. De autosnelwegen zijn economische slagaders waar we tijdig in moeten investeren om dichtslibben te vermijden.

Het viel Marino Keulen op dat tijdens de bespreking van de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in de commissie van het Vlaams Parlement gesproken werd van een studie over de E314 ter hoogte van Leuven met betrekking tot de dagelijkse structurele doorstromingsproblemen.

Het aanleggen van een derde rijvak van Aarschot tot de aansluiting op de E40 en een derde rijvak van de E40 tot aan Aarschot zou een oplossing zijn. Maar volgens Marino Keulen moet er letterlijk en figuurlijk verder gekeken worden dan dat. Onze autosnelwegen zijn economische slagaders voor onze economie en dus voor onze werkgelegenheid en welvaart. Zodoende moeten we ervoor zorgen dat we niet wachten tot deze aders dichtslibben maar tijdig de symptomen ontdekken en aanpassen.

Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de verkeerssituatie tussen het klaverblad van Lummen en de op- en afritten van Genk. Hier merken we nu reeds dat er op dit traject serieuze vertragingen optreden doordat de autosnelweg hier overdag voor het overgrote deel verzadigd is. Bovendien hebben aankomende werken ook nog een grote impact op het verkeer dat naar de E314 zal toegeleid worden, zoals de toekomstige Noord-Zuid. Maar ook werken die de woonkernen verlichten leiden meer verkeer toe naar de autosnelwegen zoals bij voorbeeld de geplande werken op de N2d ter hoogte van Halen. Een gelijkaardig fenomeen hebben we ook al gezien door de werken op de N19 tussen Aarschot en Leuven.

Marino Keulen stelt daarom dat we niet mogen afwachten tot het verkeer helemaal vast zit maar nu reeds moeten onderzoeken hoe we het snelgroeiend probleem kunnen aanpakken. Daarom is het goed een studie die nu lopende is uit te breiden, zo verliezen we geen onnodige tijd, naar het stuk E314 tussen Lummen en Genk. Immers vanaf Lummen komt er het vrachtverkeer vanuit en naar de Antwerpse haven erbij wat voor congestieproblemen zorgt.

Dit voorstel lanceerde Marino Keulen deze namiddag in het Vlaams Parlement tijdens de commissiebespreking Mobiliteit en Openbare Werken. Meerdere parlementsleden over de verschillende politieke fracties heen traden het voorstel van Marino Keulen bij. Volgens minister Crevits is de huidige studieopdracht eigenlijk reeds te ruim en dient beperkt te zijn van de aansluiting van de E314 op de E40 tot aan Aarschot, maar loopt nu tot Bekkevoort. De minister had wel oren om in een tweede ronde het luik Lummen-Genk ook te onderzoeken.

Marino Keulen dringt bij de minister erop aan om de E314 vanaf Lummen-Genk niet links te laten liggen. Studeren is goed, een mens leert altijd bij. Maar de dagdagelijkse E314-gebruiker – Keulen verplaatst zich al 22 jaar via de E314 naar Brussel – weet al lang dat er congestieproblemen zijn. Daarover bestaat geen discussie. Nu is het kwestie van actie en te zorgen dat de verkeersproblemen worden aangepakt en opgelost. Op zijn minst verlicht!