Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 9 februari 2010

Hoe ver staat Vlaams minister Geert Bourgeois met de herschikking van de kiesdistricten?

09/02/2010 - Nieuwigheid is dat men naar minstens 6 raadsleden per kiesdistrict gaat en dat het aantal provincieraadsleden globaal zal verminderen.

Vlaams Minister Geert Bourgeois, van Binnenlands Bestuur, antwoordde op mijn vraag over de nieuwe kiesdistricten dat er einde 2010 een nieuw kiesdecreet door het Vlaams Parlement zal worden gestemd. De minister zal dat nieuwe kiesdecreet voor het zomerreces van 2010 indienen bij het Vlaams Parlement.

De bedoeling is dat dit Vlaamse kiesdecreet alle verkiezingsregels bevat die betrekking hebben op de lokale en provinciale verkiezingen. De volgende gemeente – en provincieraadsverkiezingen hebben plaats op 14 oktober 2012.

En voor de geïnteresseerde specialisten de “apparentering” tussen de kiesdistricten zal gebeuren op basis van de vroegere senatoriale kieskringen. In de praktijk betekent dat in Limburg, heel de provincie Limburg.

Het huidige provinciedecreet dat dateert van december 2005, en waarvan ikzelf de auteur was, is door de partij Groen! en door de toenmalige GROEN! Vlaams Volksvertegenwoordiger Jef Tavernier, aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Hun inhoudelijk punt was o.a. dat het verschil in te begeven raadszetels tussen de kiesdistricten bij de provincieraadsverkiezingen te groot was: bv in kiesdistrict Poperinge 2 provincieraadszetels en in kiesdistrict Leuven 25!

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van december 2007 de GROEN!-klachten ten dele aanvaard. In die zin dat, volgens het grondwettelijk Hof, in een kiesdistrict minstens 4 raadszetels te begeven moeten zijn. Zo niet, wordt het principe van de “evenredige vertegenwoordiging”, geschonden!

Dat betekent dat de omschrijving voor minstens 3 kiesdistricten moet worden aangepast om comform te zijn met het arrest van het Grondwettelijk Hof: Herk – de - Stad, (3 zetels); Oudenaarde (3 zetels) & Poperingen (2 zetels).

Deze aanpassing moet geschieden voor de provincieraadsverkiezingen van oktober 2012.

Met de vooropgestelde datum van einde 2010 voor het stemmen van een nieuw kiesdecreet voor lokale en provinciale verkiezingen, zal de Vlaamse regering tenminste voldoen aan die eis van het Grondwettelijk Hof!

Over de precieze omschrijving van de nieuwe kiesdistricten en het aantal zetels die er te verdelen zijn, kon minister Bourgeois nog geen antwoord geven.