Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 4 januari 2010

Vraag om uitleg aan Hilde Crevits over de Ecocheques en De Lijn

04/01/2010 - Binnen het kader van het interprofessioneel Akkoord 2009 – 2010 werd de ‘Ecocheque’ ontwikkeld om meer ecologische koopkracht toe te kennen aan werknemers. De ecocheque is een nieuw en extralegaal voordeel, vergelijkbaar met maaltijdcheques, en dus vrijgesteld van sociale lasten. In de tekst van het Interprofessioneel Akkoord is opgenomen dat de ecocheque kan gebruikt worden voor aankoop van ecologische producten en diensten.

In het Interprofessioneel Akkoord is opgenomen dat de ecocheque mag gebruikt worden voor de aankoop van vervoersbewijzen voor openbaar vervoer, met uitzondering van abonnementen.

Ik stel echter vast dat de Lijn heeft beslist dat dit tegen hun strategische doelstellingen ingaat om het gebruik van abonnementen te promoten. Nochtans zou de ecocheque een interessant middel kunnen zijn om kennis te maken met het openbaar vervoer en in die zin een ‘opstap’ kunnen zijn naar een abonnement. Promotie van het gebruik van het openbaar vervoer wordt met allerlei middelen gestimuleerd ten voordele van de mobiliteit en het milieu. Het gebruik van de ecocheque als betaalmiddel voor vervoersbewijzen zou perfect kunnen passen in deze filosofie, maar De Lijn denkt daar blijkbaar anders over.

Mevrouw de Minister, mijn vraag is dus heel eenvoudig, waarom kan een (potentiële) reiziger zijn vervoersbewijs van De Lijn niet betalen met ecocheques?