Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 5 januari 2010

Schriftelijke vraag aan de Vlaamse ministers Geert Bourgeois en Philippe Muyters

05/01/2010 - U reageerde in de media positief op mijn voorstel om het voormalig kabinetsgebouw aan de Kreupelenstraat 2 te Brussel ter beschikking te stellen voor daklozen. Echter, vooraleer het daadwerkelijk voor dat doel kan gebruikt worden moeten, volgens de minister, nog een aantal infrastructurele aanpassingen doorgevoerd worden inzake sanitaire voorzieningen en moeten er nog begeleidingsdiensten worden ingeschakeld.

Neen ten gronde, in het kader van een actief en doelmatig patrimoniumbeheer, het kabinetsgebouw staat nu meer dan 6 maanden leeg. Nochtans biedt het ruim plaats voor een veertigtal medewerkers, zijn er ruime vergaderzalen en is alles aanwezig voor ICT en telefonie. Samen met de bijhorende parkeerplaatsen vertegenwoordigt het gebouw een fortuin alleen al door haar ligging in het hart van Brussel omringd door de gebouwen van Fortis, palende aan het Martelaarsplein, op een steenworp van het Muntplein en de Nieuwstraat.

Ik kan me voorstellen dat het gebouw aan de Kreupelenstraat geen alleenstaand geval is. Leegstand kost geld. Gebruiken, verhuren, verkopen brengt geld op. Het gaat hier om potentiëel interessante opbrengsten voor de Vlaamse Overheid zeker in het licht van de begrotingstekorten waar we nu mee geconfronteerd worden. Geld wat dan weer niet bij de burger moet gehaald worden.

Daarom volgende vragen:
  • Hoever staat het met de werken aan het gebouw in de Kreupelenstraat 2 en vanaf wanneer zou het ter beschikking kunnen staan voor daklozen?
  • Hoeveel gebouwen, eigendom van de Vlaamse Overheid, staan momenteel leeg? Hoe lang staan deze gebouwen al leeg?
  • Waar bevinden zich deze gebouwen, wat was hun functie en welke mogelijke herbestemming wordt voorzien?
  • Welk kapitaal vertegenwoordigen deze gebouwen?