Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 28 januari 2010

Marino Keulen wilt dat De Lijn ook ecocheques aanvaardt

28/01/2010 - Welwillende reactie van Crevits: Zij gaat dit verder onderzoeken.

Eind 2009 werd er voor ongeveer 110 miljoen euro aan eco-cheques uitgedeeld aan de werknemers in het ganse land. Hiermee kunnen de mensen ecologisch verantwoorde aankopen doen. Marino Keulen was verbaasd dat busticketten van De Lijn hier niet mee gekocht konden worden. Hij lanceerde het voorstel om dit snel mogelijk te maken en krijgt nu de steun van de bevoegde Vlaamse minister.

Op 26 december lanceerde Marino Keulen de vraag waarom De Lijn geen eco-cheques aanvaardt als betaalmiddel voor de aankoop van bustickets. Het zou onder meer te wijten zijn aan de strategische keuze van De Lijn om vooral abonnementen te promoten en die kunnen, volgens het intersectoraal akkoord dat de invoering van de eco-cheques regelt, niet met die cheques betaald worden.

Nochtans zou de eco-cheque een interessant middel kunnen zijn om kennis te maken met het openbaar vervoer en in die zin een ‘opstap’ kunnen zijn naar een abonnement. Promotie van het gebruik van het openbaar vervoer wordt met allerlei middelen gestimuleerd ten voordele van de mobiliteit en het milieu. Het gebruik van de eco-cheque als betaalmiddel voor vervoersbewijzen zou perfect kunnen passen in deze filosofie.

Gisteren raakte bekend dat de NMBS vanaf 1 februari de eco-cheques zal aanvaarden als betaalmiddel.

Marino Keulen stelde net in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement hierover een vraag om uitleg aan minister Crevits en hij stelde voor dat ook bij De Lijn de bustickets kunnen aangekocht worden met eco-cheques.

Minister Crevits ondersteunt nu de vraag van Marino Keulen en kan hier achter staan. Er zijn enkel een aantal praktische bezwaren. Betalen met eco-cheques op het voertuig zou de stiptheid in het gedrang kunnen brengen, men mag eco-cheques niet terugbetalen in geld, veel voorverkopen van vervoersbewijzen verloopt via het internet, … Maar de minister gaat onderzoeken hoe deze bezwaren kunnen weggewerkt worden.

Op 15 februari is er een overleg gepland met de Belgische vereniging van het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer waarin naast De Lijn (Vlaanderen) ook de MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië) zitten en hier zal de betaling met eco-cheques voor individuele vervoersbewijzen worden besproken.

Marino Keulen stelt: “De betaling van individuele busticketten met eco-cheques moet mogelijk worden, ook bij De Lijn, zeker nu de NMBS dit reeds toelaat voor de treinkaartjes. Eventuele praktische bezwaren moeten worden opgelost. De busreiziger heeft hier geen boodschap aan.”