Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 15 december 2009

Negatieve reactie op vraag voor luidsprekers aan moskee in Beringen

15/12/2009 - Ik zou neen antwoorden op vraag van de moslimgemeenschap voor het plaatsen van luidsprekers aan de Fatih – Moskee van Beringen, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

De argumentatie voor dit negatieve antwoord stoelt o.m. op milieuoverwegingen m.n. lawaaihinder. Daarnaast gebeuren deze oproepen in het Arabisch, wat heel vreemd overkomt in dit deel van de wereld.

Klokgeluid kan wel

Men zou mij kunnen verwijten te meten met twee maten en twee gewichten. Waarom kan klokgebeier wel, en gebedsoproepen in het Arabisch via luidspreker aan moskeeën niet.

Dit klokgebeier regelt al eeuwen het tijdsgebruik in deze contreien. De kerkklok vervulde eeuwenlang de rol van klok en uurwerk toen de mensen daar zelf nog niet over beschikten. De klok vervulde ook een rol als nieuwsboodschapper bv aankondigen van overlijdens of huwelijken, waarvoor apart typisch klokgeluid bestaat.

Dit klokgeluid heeft hier inmiddels de status van cultureel erfgoed verworven.

Turkse Fatih Moskee in Beringen door mij erkend

Ik heb de Turkse moskee in Beringen in mei 2009 erkend.
Daarnaast heb ik nog 16 andere moskeeën in Vlaanderen erkend (17 in totaal).
Ik was de allereerste Vlaamse Minister die moskeeën erkende in Vlaanderen.
Ik tel in de moslimgemeenschap veel vrienden. Maar ik vind dat ik redelijke argumenten heb voor mijn negatief standpunt tav de luidsprekers aan de moskee.

Marino Keulen
Vlaams Volksvertegenwoordiger