Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 16 december 2009

Aanvullende reactie op de vraag van de Turske Moskee te Beringen

16/12/2009 - Ik krijg heel veel reacties op mijn negatieve houding over het plaatsen van luidsprekers die dan oproepen voor het gebed aan Moskeeën.

Mensen vragen mij waarom dit standpunt? U was toch degene die de moskeeën in Vlaanderen heeft erkend?

Dat klopt. Ik ben absoluut gewonnen voor erkenning van moskeeën. Dat heeft te maken met gelijkberechtiging van alle erkende godsdiensten in België. Daarom heb ik de voorbije jaren mijn nek uitgestoken en de eerste 17 moskeeën erkend. Dat heeft te gronde ook te maken met het streven naar een normalisering van de betrekkingen tussen de overheden aan de ene kant en de moslims aan de andere kant.

Wat het plaatsen van luidsprekers aan moskeeën betreft, heb ik daar de volgende bedenkingen bij:
  • Ten eerste moet je rekening houden met milieureglementeringen, onder meer wat betreft het veroorzaken van geluidsoverlast,.
  • Maar ten tweede, en dat is meer fundamenteel, denk ik dat het publiek oproepen tot gebed door middel van luidsprekers. niet meer van deze tijd is. In onze samenleving is geloof eerder een privé aangelegenheid geworden en lijkt het oproepen voor gebed via luidsprekers de indruk te geven dat iedereen hieraan moet deelnemen.
Ik weet dat dit niet logisch lijkt ten aanzien van het luiden van de klokken. Het feit is dat het klokgebeier hier al eeuwen bestaat. Eeuwenlang ook de rol vervulde van uurwerk, toen mensen daar individueel nog niet over beschikten, en van boodschapper van goed en slechts nieuws, bv huwelijken en overlijdens. Deze klokken hebben ondertussen de status van cultureel erfgoed bereikt.

Als men lokaal regelingen treft om het oproepen tot gebed dmv luidsprekers toch te regelen, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Ik ben gewonnen voor lokale autonomie, maar dat sluit niet uit dat ik daarnaast toch mijn eigen standpunt over dit vraagstuk mag hebben.

Ik sta altijd open voor ieders argumenten.