Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 15 september 2009

Hoofddoekenverbod blijft Smet achtervolgen

15/09/2009 - De Standaard | De onderwijsminister kreeg in het parlement kritiek voor zijn terughoudende aanpak.

In het Vlaams Parlement verdedigde Pascal Smet (SP.A) gisteren zijn positie in het hoofddoekendebat. De minister maakte een erg solide indruk. Toch staat nu al vast dat het verbod in het gemeenschapsonderwijs hem zal blijven achtervolgen. Bovendien stelde niet elke partij zijn terughoudend optreden op prijs.

'U bent minister, geen ambtenaar van Onderwijs.' Marino Keulen (Open VLD) mag dan tot de oppositie behoren, ook bij meerderheidspartij N-VA klonk (weliswaar en sourdine) een gelijkaardig geluid. Smet verwees terecht naar de grondwettelijke en wettelijke verankering van onderwijs die het hem onmogelijk maakten om tussen te komen. Maar Kris Van Dijck (N-VA) legde de vinger op de wonde: 'De mensen verwachten dat politici zich hierover uitspreken.'

Vlaams Belang verklaarde Smets houding door te wijzen op de verdeeldheid bij de socialisten. Zo citeerde Filip Dewinter gretig uit de blog van Bert Anciaux waarin de gewezen cultuurminister het verbod hartsgrondig verafschuwde. Smet herhaalde dat meisjes om het even wat op hun hoofd mogen dragen. 'Maar als er sprake is van dwang moet er een evenwicht worden gevonden. Het zoeken van dat evenwicht is een opdracht voor de inrichtende machten. Ik beschik op dit punt over geen enkele voogdij', bleef hij ook gisteren op de vlakte.

'Dadendrang zou in dit dossier niet gepast zijn. Wel heb ik heel wat informele contacten gehad,' verdedigde hij zijn aanpak. De minister vergeleek het probleem met een veenbrand, een vuur dat ondergronds sluimert en af en toe oplaait. 'Ik laat me niet op stang jagen. Wat de jongste zes jaar niet kon worden geregeld, kan ik niet op een week oplossen.'

De minister van Onderwijs beaamde de CD&V-stelling dat een algemeen hoofddoekverbod in het gemeenschaponderwijs een inbreuk kan vormen op de grondwettelijk vrijheid van onderwijs. 'Juridisch is de zaak niet eenduidig. De beslissing kan een probleem zijn. Procedures bij de Raad van State of bij het Grondwettelijk Hof moeten dit uitmaken,' zei hij. Ook het hoofddoekverbod in het volwassenenonderwijs staat legistiek ter discussie.

CD&V waardeerde de beslissing van het gemeenschapsonderwijs om een verbod in te voeren. Toch klonken kritische geluiden. Zo vroeg de partij zich af of dat gemeenschaponderwijs met zo'n verbod de vrije keuze blijft garanderen. Fijntjes werd opgemerkt dat het net daarvoor een bijzondere financiering ontvangt. En wat was dat 'actief pluralisme' nog waard wanneer leerlingen elke verwijzing naar hun geloofsovertuiging aan de schoolpoort moeten achterlaten?

Alle partijen wezen de idee van moslimscholen af, ook de minister. Ook beaamde iedereen dat er wettelijk niets in de weg staat om dergelijke scholen op te richten. En Smet kreeg tegenwind toen zijn tegenargument zich beperkte tot een gebrek aan sociale mix. 'Ook katholieke scholen of joodse scholen zijn niet altijd een voorbeeld van een goede mix, dat maakt hen niet tot slechte scholen,' zei Ward Kennis (CD&V).

Vlaamse Belang had het debat uitgelokt met een vraag over de manier waarop de leerplicht zou worden gecontroleerd. Smet beklemtoonde dat de procedures nauwlettend worden nageleefd. Dewinter juichte het verbod toe. 'Toegeven aan de hoofddoek zet de deur open naar de toepassing van de sharia in Vlaanderen.'