Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 19 juni 2009

Vlaamse regering aanvaardt ontslag gouverneur Stevaert

19/06/2009 - De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen eervol ontslag verleend aan de provinciegouverneur van Limburg, Steve Stevaert. Daarmee is dit ontslag ook definitief geworden.

De Vlaamse regering zal in lopende zaken geen opvolger aanduiden voor Steve Stevaert. Pas nadat de nieuwe regering de eed heeft afgelegd kan een nieuwe gouverneur benoemd worden. In afwachting treedt de vervangingsprocedure van een provinciegouverneur in werking zoals het provinciedecreet die regelt.

De Vlaamse regering heeft daarvoor ten eerste arrondissementscommissaris Herman Meers aangewezen als waarnemend provinciegouverneur. Toen Stevaert nog gouverneur was, wees hij H. Meers aan om hem te vervangen telkens hij afwezig was. De heer Meers is tevens de oudste Limburgse arrondissementscommissaris en zal dus tijdelijk de taken van Stevaert als federaal en Vlaams regeringscommissaris overnemen.

Ten tweede dient Stevaert als voorzitter van de deputatie van Limburg vervangen te worden door een gedeputeerde. De gedeputeerden zullen zelf een lid aanduiden om als voorzitter dienst te doen