Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 2 juni 2009

Open Vld steunt Limburg als logistieke poort

02/06/2009 - De centrale ligging van Limburg in één van de meest koopkrachtige gebieden van Europa maakt van Limburg een zeer aantrekkelijke regio voor bedrijven en ondernemers. De aanwezigheid van het Albertkanaal en de ligging op het tracé van de IJzeren Rijn zijn belangrijke troeven. 

Open Vld wil Limburg de mogelijkheden geven om zich verder te ontplooien als logistieke poort. Dirk Sterckx (3de plaats Europa), Marino Keulen (lijsttrekker Limburg) en Hilde Vautmans (lijstduwer Limburg en 4de plaats Europa) maakten vanmiddag tijdens een zonovergoten boottocht tussen Beringen en Tessenderlo de Open Vld-actiepunten bekend.

Om het logistieke potentieel van Limburg ten volle te benutten, zijn er bijkomende middelen en instrumenten nodig. In de eerste plaats vraagt Open Vld de versnelde uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De uitvoering van dit plan is belangrijk om de economische vooruitgang van de hele regio te verzekeren.
Daarnaast wil Open Vld het trimodaal netwerk verder uitbouwen. Een degelijk transportnetwerk is onontbeerlijk om de economie goed te laten functioneren. In elk van de verschillende transportmodi zijn er knelpunten die aangepakt moeten worden.
  • Wat betreft het wegvervoer legt Open Vld de nadruk op het belang van een Noord-Zuidverbinding met inbegrip van het traject Lommel- Eindhoven. De aansluiting van Sint-truiden op de autosnelwegen is eveneens nodig. Stilstaan in de structurele files op de E313 en de E314 richting Vlaams ruit kost ondernemers handenvol geld. Er moet dringend werk gemaakt worden van een derde rijvak op de e314 in beide richtingen van Holsbeek tot Leuven om lokaal verkeer op te vangen.
  • Het transport over het spoor zou een grote boost krijgen wanneer de IJzeren Rijn opengesteld wordt. Dit uiterst belangrijke project werd al te lang uitgesteld. Daarnaast dienen ook andere trajecten aangepakt te worden. Zo vraagt Open Vld de heropening van de lijn Bilzen-Maastricht.
  • De binnenvaart heeft op haar beurt te lijden onder de ontoereikende investeringen. Open Vld is vragende partij voor een verdere uitbouw van het Albertkanaal. Momenteel zijn sommige bruggen over het Albertkanaal niet hoog genoeg. Dit bemoeilijkt de doortocht van grotere schepen. Open Vld vraagt eveneens dat de sluizen een grotere capaciteit krijgen. Al deze investeringen zijn noodzakelijk en mogen niet op de lange baan geschoven worden.
  • Open Vld heeft tevens aandacht voor de specifieke problemen van de Vlaamse binnenschippers. Deze sector heeft zwaar te lijden onder de huidige economische crisis en hun werk wordt nog bemoeilijkt door andere factoren. Zo is interimwerk voorlopig niet toegelaten in de binnenscheepvaart. Een andere moeilijkheid is de concurrentie van Nederlandse schippers, die omwille van de crisis steun ontvangen van hun land. Open Vld is van mening dat de Vlaamse binnenschippers niet aan hun lot overgelaten mogen worden.
Kortom: een goed uitgebouwd transportnetwerk is een noodzaak voor Limburg om haar rol te vervullen van logistieke poort. Open Vld zal zich hier ten volle voor inzetten.