Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 26 mei 2009

Voor Open Vld Limburg telt elke Limburger

26/05/2009 - Het welzijn van de mensen vormt een steeds grotere uitdaging. Vlaanderen vergrijst en ontgroent. Onze ouderen verdienen een menswaardig leven, hebben nood aan maatschappelijke participatie én hebben recht op zorg op maat. Natuurlijk is het goed dat we met z'n allen langer leven, maar de vergrijzing stelt onze samenleving voor enkele grote uitdagingen.

In welzijn en zorg is ons uitgangspunt om mensen te emanciperen en niet te betuttelen. Daarom staan we voor een vraaggestuurd welzijnsbeleid, op maat van elke zorgbehoevende. Voor Open Vld moet zorg toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Daarvoor moet de gebruiker en niet zozeer de voorziening gesubsidieerd worden. Zo voorzien we in een gelijke behandeling van iedereen die zorg behoeft en zij die zorg verstrekken. Private spelers zullen op die manier ook meer kansen krijgen.

De zorgsector is omwille van de toenemende vraag een groeiende sector. De vergrijzing is dan ook een uitdaging waarmee jobs en economische groei gepaard kunnen gaan. De overheid moet deze uitdaging met beide handen grijpen. Wanneer mensen goed verzorgd worden, waarbij ze eigen keuzes kunnen maken én deze zorg tegelijkertijd economische meewaarde creëert, dan slaan we twee vliegen in één klap.

De vraag naar zorg is vandaag anders dan pakweg twintig jaar geleden. Er is dus niet alleen nood aan meer zorg, maar ook aan àndere zorg. Open Vld Limburg pleit voor een vernieuwende kijk op zorg. Zo pleiten we voor woonzorgzones rond zorgcentra. Dat zijn geografisch afgebakende gebieden waarbinnen zorg- en dienstverlening bij de senioren aan huis wordt gebracht.

Marino Keulen, Igor Philtjens en Nele Lijnen brachten vandaag een bezoek aan het Orbis Medisch en Zorgconcern in Sittard, het modernste zorgcentrum van West-Europa. Orbis is actief op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen en welzijn in Zuid- en Midden-Limburg. Orbis staat voor 'cirkel' en is een organisatie die de patiënten de totale zorgketen biedt, vanaf voor de geboorte tot aan de dood. Dat doet Orbis met álle onderdelen van de organisatie: het ziekenhuis, negen zorgcentra, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. Dat houdt bv. in dat een patiënt snel na de behandeling kan doorstromen, naar huis bijvoorbeeld waar Orbis ook garant staat voor zorg.

Om het groeipotentieel achter de zorgsector volledig te ontginnen pleit Open Vld voor volgende maatregelen:
  • Er moet een grotere betrokkenheid komen van de private markt in de zorgsector. Op die manier kunnen we een voldoende en gevarieerd aanbod blijven aanbieden.
  • Het tekort aan zorgverleners (in brede zin) moet dringend aangepakt worden. Zonder zorgverleners, geen zorg. Zo is er nood aan voldoende opleidingsaanbod voor zorgverleners.
  • Er is nood aan meer ondernemerschap in de zorgsector en ook aan kruisbestuiving met het bedrijfsleven.
  • In Limburg bouwen we een universitair ziekenhuis. Op die manier kan Limburg op vlak van onderzoek en ontwikkeling in gezondheidszorgen een belangrijkere rol spelen, en dit in samenwerking met Maastricht en Leuven.
  • In Limburg moeten er tegen 2013 3000 bedden bijkomen. 1200 ervan zitten al in de pipeline, nog 1800 wachten op verdere uitvoering. Deze 3000 bedden betekenen voor Limburg opnieuw bijna 3000 nieuwe jobs.
  • Binnen de Eurregio moet Limburg voluit gaan voor patiëntenmobiliteit en de export van de gezondheidszorg
  • Ook de toewijziging van het contingent aan bedden in de zorgsector moet anders georganiseerd worden. Open Vld pleit ervoor om, indien binnen een bepaalde tijdspanne een instelling geen gebruik maakt van het haar toegewezen contingent, zij haar contingent zal verliezen. Hierdoor worden deze contingenten niet langer geblokkeerd voor nieuwe starters.

Zorgcentra moeten een echte thuis worden waar senioren hun oude dag op een aangename en gezellige manier kunnen doorbrengen, met de nadruk ligt er op privacy, comfort en levenskwaliteit maar met de nodige zorgen. Open Vld wil vooral werk maken van woonzorgzones rond zorgcentra. Dat zijn geografisch afgebakende gebieden waarbinnen zorg- en dienstverlening bij de senioren aan huis wordt gebracht.