Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 15 mei 2009

Open Vld: schaf belasting op drijfkracht af

15/05/2009 - Open Vld Limburg wil de belasting op drijfkracht afschaffen en vervangen door een belasting op vervuiling (zoals CO2 uitstoot). 

Bedrijven betalen meer belasting naarmate zij meer vervuilen. Dat zei lijsttrekker Marino Keulen tijdens een bezoek aan de firma Windmolders Beton in Herk-De-Stad, een bedrijf dat voor het malen van beton gebruikmaakt van drijfkracht.

Belastingen op lijkenvervoer, barpersoneel, vervoer met taxi's, lichtreclames, rendez-voushuizen, openbare bals, muziekinstrumenten, kermissen, rijdierenverhuur, balkons, honden, vervoer van dronken personen, valse alarmmeldingen en buitenantennes.... Er bestaan meer dan honderd lokale belastingen die bedrijven kosten en vooral administratieve overlast opleveren. In tijden van crisis moet Vlaanderen er alles op alles zetten om onze bedrijven te ondersteunen en een aantrekkelijk investeringsklimaat aan te bieden.

Een typische gemeentelijke belasting die zeer investeringsremmend kan werken is de belasting op drijfkracht. Die belast bedrijven op basis van het vermogen van de motoren waarmee ze werken. Afhankelijk van de gemeente varieert dit van 2,7 tot 30 euro per geproduceerd kilowattuur. De belasting op drijfkracht werd in 2008 door ongeveer één derde van de gemeenten geheven. De belasting treft vooral de industriële en sterk geautomatiseerde bedrijven (vb automobielsector) De kost voor de bedrijven van de belasting wordt door VOKA geraamd op 90 miljoen euro.

Open Vld Limburg pleit voor het afschaffen van de belasting op drijfkracht. Deze belasting is immers puur gebaseerd op het vermogen van de motoren en machines in een bepaald bedrijf, zonder enige link met mogelijke milieu-overlast of extra kosten die bedrijven veroorzaken. Het is dus eigenlijk een slechte belasting.

Gezien de opbrengst die deze belasting genereert voor de gemeenten, is het onrealistisch om ze gewoon af te schaffen zonder alternatieve inkomsten voor de gemeenten. Daarom stelt Open Vld Limburg een alternatief voor: de belasting op drijfkracht moet vervangen worden door een belasting op vervuiling (zoals CO2 uitstoot). Het principe "de vervuiler betaalt" moet hier resoluut doorgetrokken worden. Bedrijven betalen meer belasting naarmate zij meer vervuilen. Zo creëer je een drijfveer voor bedrijven om minder te vervuilen en nog meer te investeren in milieuvriendelijke processen.

Daarom stelt Open Vld Limburg volgende maatregelen voor:
  • Open Vld pleit voor de afschaffing van de verouderde belasting op drijfkracht
  • Deze belasting houdt immers geen enkele rekening met milieu-overlast of veroorzaakte kosten
  • De belasting op drijfkracht moet worden vervangen door een belasting op vervuiling
  • Dit creëert een duidelijke drijfveer voor bedrijven om nog meer te investeren in milieuvriendelijke processen