Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 27 mei 2009

Open Vld Limburg: zorg voor gehandicapten

27/05/2009 - In Vlaanderen blijft de vraag naar zorg en ondersteuning van personen met een handicap op dit moment aanzienlijk groter dan het beschikbare aanbod. Meer dan 10.000 gehandicapten wachten op dit moment nog steeds met een dringende zorgvraag. 

Lijsttrekker van Open Vld-Limburg Marino Keulen stelde samen met Hilde Vautmans en Pascal Vossius zijn plan van aanpak voor tijdens een bezoek aan de G-Dag, de jaarlijkse gehandicaptendag op Campus Saffraanberg in Sint-Truiden.

De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren maatregelen genomen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken. Deze zijn echter nog onvoldoende. Open Vld stelt voor om een meerjarenplan 2010-2015 op te stellen om de wachtlijsten weg te werken. Er is immers nood aan een dynamisch beleid inzake personen met een handicap waarbij 1) zorg op maat wordt geboden en er 2) voldoende opvangmogelijkheden beschikbaar zijn.

Willen we dat realiseren, moeten we de in de eerste plaats financiering geven aan gebruikers (i.p.v. aan instellingen) en voorzieningen bevrijden van de loodzware regelgeving die elke vorm van zorg op maat bemoeilijkt. De loodzware regelgeving en het beperkt aantal andersvaliden met een persoonlijk assistentiebudget maken zorg op maat momenteel vaak onmogelijk. Dit moet veranderen.

Open Vld wil dus dat voor 1 juli 2010 de nodige besluiten worden genomen om het systeem van het Persoonsgebonden Budget voor mensen met een handicap volledig in werking te stellen. Het persoonsgebonden budget per persoon met een handicap wordt ook doorgevoerd als financieringsvorm voor personen die in een voorziening verblijven. Zo geven we hen meer zeggingskracht. Het budget wordt bepaald in functie van de zorgbehoevendheid.

Open Vld pleit verder voor een visie van ontvoogding en minder betutteling ten aanzien van personen met een handicap. Op die manier kan de maatschappelijke participatie van deze groep verhoogd worden. Open Vld streeft naar een verhoging van de arbeidsparticipatie van mensen uit kansengroepen, zoals arbeidsgehandicapten. Dit kan o.m. door initiatieven zoals de Vlaamse Ondersteuningspremie die minister Keulen heeft ingevoerd voor arbeidsgehandicapten die aan de slag gaan bij een stad of gemeente. Dankzij de Vlaamse ondersteuningspremie word je als persoon met een arbeidshandicap aantrekkelijker voor werkgevers die in aanmerking komen voor een premie die oploopt tot 60% van je loonkost.

Lijsttrekker van Open Vld-Limburg Marino Keulen stelde samen met Hilde Vautmans en Pascal Vossius volgende maatregelen voor tijdens een bezoek aan de G-Dag, de jaarlijkse gehandicaptendag op Campus Saffraanberg in Sint-Truiden:

Opstellen van een meerjarenplan 2010-2015 om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken;

Beleid richten op 2 doelstellingen: 1) financiering geven aan gebruikers en 2) loodzware regelgeving wegwerken;

Voor 1 juli 2010 moet het systeem van het persoonsgebonden budget volledig operationeel zijn;

Maatregelen invoeren die de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten ten goede komen, zoals bv. de Vlaamse Ondersteuningspremie.