Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 20 mei 2009

Limburg = samenleven in diversiteit

20/05/2009 - Het is essentieel dat alle inwoners van Limburg, ongeacht hun afkomst, harmonieus kunnen samenleven in diversiteit en volop participeren aan de samenleving. Minister Marino Keulen heeft op vijf jaar tijd een efficiënt inburgeringsbeleid uit de grond gestampt. 

Alle nieuwkomers die van buiten de E.U. komen, zijn nu verplicht om taallessen te volgen, een opleiding te volgen over de waarden en normen van onze samenleving en worden geholpen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

In Limburg wordt het inburgeringsbeleid op dit moment vanuit de provincie georganiseerd. Voor Limburg betekende dit voor 2008 een instroom van 6.690 nieuwkomers op een totaal van 45.713 voor alle Vlaamse provincies. 1.629 inburgeraars in Limburg hebben bovendien ook in 2008 een inburgeringscontract afgesloten.De Limburgse onthaalbureaus scoren hiermee heel goed ten opzichte van de rest in Vlaanderen.

Maar het werk is niet af! Zeker met de huidige economische crisis moeten we extra alert zijn voor de situatie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Eind mei 2008 bedroeg het aantal werklozen van Turkse of Maghrebijnse origine 14% (terwijl ze nog geen 5% van de bevolking uitmaken). Vooral in de mijngemeenten is dit probleem het grootst, en loopt het aandeel in de werkloosheid van deze mensen op tot 40%.

Open Vld Limburg streeft naar een verhoging van de arbeidsparticipatie van mensen van allochtone herkomst. Tijdens een theeceremonie in de Fatih Moskee van Beringen pleitten Open Vld-lijsttrekker Marino Keulen en kandidaten Sevim Murat, Brigitte Bodson, Laurence Libert en Hakan Celicöz ervoor om de link tussen arbeidsmarktbeleid en inburgerings- en integratiebeleid nog meer te versterken. Ook het belang van het onderwijs als hefboom tot het geven van maximale kansen op de arbeidsmarkt verliezen we niet uit het oog.

Initiatieven zoals Jobkanaal, waarbij werkgevers in contact gebracht worden met gemotiveerde werkzoekenden met een arbeidshandicap, vijftigplussers en kandidaten van allochtone afkomst dienen zeker verder gezet te worden. Door dit samenwerkingverband van o.m. Unizo en Voka zijn de afgelopen jaren reeds duizenden voltijdse jobs op vrijwillige basis ter beschikking gesteld voor kansengroepen. De voorlopige vaststelling is wel dat mensen van allochtone herkomst nog te weinig in dienst worden genomen en dit wegens een te beperkte kennis van het Nederlands en/of een gebrek aan specifieke vorming. Conclusie is dan ook dat doorgedreven investeringen in taalkennis, vorming en opleiding dé sleutel tot succes op de arbeidsmarkt zijn en blijven.

Open Vld Limburg pleit voor:
  • Versterken van de link tussen arbeidsmarktbeleid en inburgerings- en integratiebeleid;
  • Verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen van allochtone herkomst;
  • Ondersteunen en initiëren van projecten die kinderen uit kansarme gezinnen, onder andere uit gezinnen van vreemde herkomst, toeleiden naar hoger onderwijs;
  • Een reële valorisatie van een behaald inburgeringsattest, bijvoorbeeld bij sollicitaties (in de eerste plaats bij de overheid zelf)
  • Uitwerken van een volwaardig inburgeringstraject richting zelfstandig ondernemen. Vandaag bestaat immers enkel een traject dat leidt tot werknemer in loondienst.