Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 28 mei 2009

Keulen speelt "sociale woning in-zicht" in Genk

28/05/2009 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft vandaag bij de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak in Genk het informatieve gezelschapsspel "sociale woning in-zicht" gespeeld. 

Hij ondersteunt de ontwikkeling van dit spel met een projectsubsidie van € 5.000. Het maakt sociale huurders en kandidaat-huurders spelenderwijs wegwijs in de sociale huurreglementering.

Het kaderbesluit sociale huur heeft het sociaal huisvestingslandschap ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt niet enkel een aanpassing van de medewerkers van sociale huisvestingsmaatschappijen, maar zeker ook voor de kandidaat-huurders en huurders. Het spel "sociale woning in-zicht" legt op een bevattelijke wijze de sociale huurreglementering uit ten behoeve van de (aspirant-)bewoners. De speler wordt op een eenvoudige en aangename wijze wegwijs gemaakt in deze voor hem of haar "saaie" maar heel belangrijke materie.

Het spel werd ontwikkeld door de dienst Wijk- en bewonerszaken van Nieuw Dak. Deze sociale huisvestingsmaatschappij hecht veel belang aan huurdersparticipatie en laagdrempelige communicatie. Nieuw Dak wil met de ontwikkeling van dit spel bijdragen aan de ‘vertaling' van het kaderbesluit sociale huur naar al degenen die dit aanbelangt. Voor de juridische toets kreeg het team de steun van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De productontwikkeling was in handen van WinGames.

"Sociale Woning in-zicht" doorloopt het leven van een sociale huurder in verschillende stappen: de inschrijving op de wachtlijst, de wachtperiode, de toewijzing, (blijven) wonen in een sociale woning, veranderen van sociale huurwoning en tenslotte (eventueel) de verhuizing. De spelers nemen in het begin van het spel een identiteit aan (alleenstaande moeder, senior met eigendom, persoon met handicap,...) die ze het hele spel door behouden. Doorheen het spel moeten ze reageren op bepaalde situaties, vragen beantwoorden of stappen ondernemen.

Het spel is al getest door de bewoners en kandidaat-huurders van Nieuw Dak. De subsidiëring van het project door minister Keulen maakt het mogelijk de huurdersorganisaties aangesloten bij Vivas minstens 2 kosteloze exemplaren te bezorgen. De aanvragen kunnen ingediend worden bij Nieuw Dak. Ook andere organisaties als OCMW's, gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk etc kunnen tegen kostprijs een exemplaar bestellen bij Nieuw Dak, Grotestraat 65, 3600 Genk.