Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 22 mei 2009

Keulen en Dewael begroetten Vlamingen in Maastricht

22/05/2009 - De Blauwe Marathon stak gisteren even de grens over richting Nederland. Op Hemelvaartsdag waren hier in België de winkels immers gesloten en trokken vele Vlamingen naar Maastricht om hun inkopen te gaan doen. 

Open Vld-lijsttrekker Marino Keulen en lijstduwer bij de opvolgers Patrick Dewael maakten van de gelegenheid gebruik om de winkelende Vlamingen te begroeten en te pleiten voor een aanpassing van de reglementering inzake openingsuren en rustdagen.

België kent een strakke, ingewikkelde en weinig transparante regelgeving inzake openingsuren en verplichte rustdagen die tot doel zou hebben om, net als de soldenwetgeving, de "kleine detailhandelaars" te beschermen. De Belgische regeling is streng. In heel wat EU-landen is er meer vrijheid inzake openingstijden en rustdagen. De bestaande reglementering inzake openingsuren en solden wordt algemeen gezien als een rem op de economische groei.

Open Vld pleit voor meer vrije keuze inzake openingsuren en rustdagen voor de handelaars. De consument vaart wel bij een dergelijke vrije keuze. In de aanloop naar de feestdagen of tijdens de koopjesperiode wordt er al eens graag op zondag- en feestdagen gewinkeld. Tegenwoordig hebben heel wat mensen tijdens de werkweek immers nog nauwelijks tijd om te gaan winkelen. Verder is door de secularisering de religieuze functie van de zondag- en feestdagen flink afgenomen.

De bestaande reglementering zou dan ook aangepast moeten worden op basis van de ervaring van andere Europese landen inzake openingstijden van handelszaken.

Een deregulering van de openingsuren kan een win-winsituatie zijn voor consument en handelaar. Meer vrijheid zal wellicht ook tot een toename van de wekelijkse verkopen leiden. Deze stijging is idealiter voldoende groot om de extra kosten voor zondagsopening te dragen. De tewerkstelling in de kleinhandel neemt toe en leidt tot hogere winsten. Op lange termijn komen er meer winkels bij, wat op zijn beurt nog een extra tewerkstellingseffect met zich meebrengt.

Tenslotte steunt Open Vld ook de oproep die het liberaal verbond van zelfstandigen (LVZ) woensdag deed onder het motto 'Vrij ondernemen', namelijk een pleidooi voor meer keuzevrijheid voor de zelfstandige ondernemer, zowel in het bepalen van zijn of haar prijzen of kortingen als bij het vastleggen van openingsuren en sluitingsdagen.

Open Vld Limburg stelt volgende maatregelen voor:

De bestaande reglementering inzake openingsuren en rustdagen moet aangepast worden op basis van ervaringen van andere Europese landen;

Doelstelling moet zijn een grondige deregulering met meer vrijheid voor de handelaars;

Dit creëert een win-winsituatie voor consument en handelaar.