Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 8 mei 2009

Keulen breidt huursubsidies verder uit

08/05/2009 - Op voorstel van minister van Wonen Marino Keulen heeft de Vlaamse regering principieel de verdere uitbreiding van het stelsel van huursubsidies goedgekeurd. 

Vanaf 1 januari 2010 zullen mensen met een laag inkomen die minstens vijf jaar op een wachtlijst voor een sociale woning staan, ook in aanmerking komen voor een huursubsidie, voor zover ze door een reëel tekort in het aanbod geen woning aangeboden kunnen krijgen.

De gevoelige uitbreiding van de huursubsidie was al een tijdje in het vooruitzicht gesteld. Totnogtoe bestonden er al huursubsidies voor mensen met een laag inkomen die van een ongezonde naar een gezonde huurwoning verhuizen. Eind 2006 heeft minister Keulen dit stelsel al uitgebreid en vernieuwd door de inkomensgrenzen en de maximale huurprijzen te indexeren en door het stelsel ook toe te passen voor private huurwoningen die door een sociaal verhuurkantoor worden verhuurd. Deze wijzigingen brachten een stijging met zich van het aantal gegadigden van 1.700 tot circa 4.000 gerechtigden.

Het aantal gerechtigden zal door deze nieuwe uitbreiding volgens ramingen nog eens toenemen met 7.000 het eerste jaar, en daarna jaarlijks 3.000. Hiervoor was het budget van de huursubsidies al verhoogd tot 30 miljoen euro, een verdrievoudiging tijdens de aflopende regeerperiode.

Huursubsidie van maximum € 160

De huursubsidie bedraagt € 80 tot € 160 per maand, naargelang het inkomen. Die inkomensgrens voor gerechtigden bedraagt maximaal € 15.530, te verhogen met € 1.390 per persoon ten laste.

Voor het bekomen van de huursubsidie gelden wel bijkomende voorwaarden. Zo moet een kandidaat op de wachtlijst voor een sociale huurwoning zijn woonstkeuze voldoende ruim stellen. Dat is vandaag soms een probleem. Daarnaast moet hij of zij zich ook inschrijven (voor zover dat nog niet zo was) op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in zijn of haar woonplaats.

"We willen vermijden", aldus minister van Wonen Marino Keulen, "dat mensen die te kieskeurig zijn en daardoor lang willen op de wachtijst staan, hiervoor zouden beloond worden met een huursubsidie. Huursubsidies moeten een oplossing zijn voor woonbehoeften, niet voor woonwensen."