Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 13 mei 2009

Investeren in een energiezuinige samenleving

13/05/2009 - Open Vld neemt de opwarming van de aarde ernstig. Om de levenskwaliteit van de toekomstige generaties veilig te stellen, moeten we nu ingrijpen. In de eerste plaats door zuinig om te springen met energie. In de tweede plaats door meer alternatieve energiebronnen aan te boren.

Energiezuinigheid

Ongeveer 40 procent van het eindverbruik van energie is voor rekening van gebouwen. Het besparingspotentieel in de bouwsector wordt door Europa geraamd op 28 procent.

Minister van Wonen Marino Keulen: "Energiezuinigheid heeft altijd een centrale rol gespeeld binnen mijn beleid. Denken we maar aan de renovatiepremie die veel aandacht besteedt aan energiezuinige investeringen en waarvan reeds meer dan 33.000 premies toegekend van gemiddeld 6.300 euro. Of de dakisolatiepremie die kan oplopen tot 1.000 euro. Verder worden reeds jaarlijks 6.000 sociale woningen gerenoveerd waarbij energiezuinigheid centraal staat."

Maar Open Vld Limburg wil nog verder gaan. Open Vld Limburg stelt voor om bij de bouw van nieuwe woningen onmiddellijk strenge normen te hanteren.

Alternatieve energiebronnen

Het tweede wapen in de strijd tegen de opwarming van de aarde is het aanboren van alternatieve energiebronnen. De Vlaamse economie is te afhankelijk van fossiele brandstoffen, en dus zeer kwetsbaar bij stijging van olie- en gasprijzen. Het opwekken van elektriciteit door middel van fossiele brandstoffen is één van de meest CO2-uitstotende activiteiten. Open Vld Limburg wil de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen stimuleren.

Een schitterend voorbeeld in Limburg is het bedrijf B Power dat via zonnepanelen de energie van de zon omzet in elektriciteit. Zo wint men geld en energie én ontlast men het milieu. Op de Philipssite in Lommel bezocht Open Vld-lijsttrekker Marino Keulen, samen met kandidaten An Goijens, Lydia Peeters en Véronique Caerts het project Comacc Solar. 12.500 zonnepanelen op en rond een nieuwbouw zullen groene stroomleveranciers van stroom voorzien.
  • Open Vld wil een tweesporenbeleid: zuinig omspringen met energie en nieuwe energiebronnen aanboren.
  • Open Vld stelt voor om bij de bouw van nieuwe woningen onmiddellijk zeer strenge normen te hanteren.
  • Het energieprestatiepeil voor nieuwbouwwoningen vanaf 2012 op het economisch optimum E60 worden gesteld. De meerkost voor de bouwers wordt gecompenseerd door de vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende 10 jaar.
  • Open Vld wil komen tot een energieproductie, die resoluut kiest voor het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals waterkracht, zonne- en windenergie of getijdenwerking.
  • Limburg moet ook inzetten op onderzoek naar groene-energie bv door mee te werken aan het bio-ethanolproject van VIBT en het mogelijk economisch benutten van het bosomvormingsproject.