Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 14 mei 2009

Blauwe marathon zet in op innovatie

14/05/2009 - Vlaanderen ontsnapt niet aan de wereldwijde economische crisis. Veel mensen verliezen hun job of dreigen hem te verliezen. De onzekerheid neemt toe. 

De provincie Limburg beschikt over heel wat troeven om de huidige economische crisis te weerstaan. Limburg beschikt over de ruimte om haar economische troevenverder uit te bouwen: een grote voorraad aan bedrijventerreinen, een toeristische sector die aantrekt, een tuinbouwsector die vernieuwt.

Limburg presteerde met een reële economische groeivan 3,3% in 2007 behoorlijk goed. Het Vlaams gemiddelde bedroeg 3,6%. In 2006 was Limburg met 4,4% echter de sterkste Vlaamse groeiprovincie.

Maar we moeten de economie in Limburg blijven versterken. Door de globalisering worden onze ondernemers geconfronteerd met wereldwijde concurrentie. Alleen de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kan de groei veilig stellen. Innovatie en creativiteit zijn dus van levensbelang voor onze ondernemers. Op dat vlak moet Limburg nog een tandje bijsteken. Ondanks de inhaalbeweging behoudt Limburg tegenover de omliggende regio's een relatieve achterstand op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

We hebben in Limburg enkele schitterende staaltjes van innovatief ondernemerschap. Denken we maar aan Visys; het bedrijf gespecialiseerd in digitale sorteertechnologie, dat in 2008 de allereerste Limburgse Innovatie Award won. Een ander goed voorbeeld vormt Schreurs Project in Opglabbeek. In 1930 maakte Jozef Schreurs in een schuurtje langs de weg houten karren en kruiwagens voor de boeren. Vandaag de dag is het een familiebedrijf dat over de provinciegrenzen heen gekend is voor haar creatieve en innovatieve interieuroplossingen.

Er is in Limburg voldoende creatief talent aanwezig. We moeten dit dan ook optimaal inzetten voor onderzoek, ontwikkeling én ondernemerschap (O&O&O).

Daarom stelt Open Vld Limburg volgende maatregelen voor:
  • Open Vld Limburg wil de ondernemerscultuur in onze provincie verder aanwakkeren door ondernemerschap positief te waarderen.
  • ondernemerschap moet worden opgenomen in de eindtermen van het onderwijs.
  • Open Vld pleit voor O&O&O: Onderzoeken, Ontwikkelen én Ondernemen.
  • De overheid moet in haar beleid alle verschillende vormen van innovatie aanmoedigen.
  • Open Vld wil inzetten op de creativiteit van iedereen en ervoor zorgen dat creatieve Vlamingen met een idee gemakkelijker bij één aanspreekpunt terecht kunnen met hun vragen.