Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 april 2009

Versnelde vervanging enkel glas in sociale huisvesting

30/04/2009 - Op de ministerraad van vandaag is 7 miljoen euro uit het Energiefonds vrijgemaakt om in de sociale huisvesting versneld enkel glas te vervangen door hoogrendementsbeglazing. 

Samen met de bestaande lokale premies kan de tussenkomst nu oplopen tot een derde van de totale kostprijs. Volgens minister Keulen kan hiermee in zowat 5.000 sociale woningen enkel glas vervangen door superisolerende beglazing.

De sociale huisvesting in Vlaanderen zat al altijd in de spits inzake rationeel energieverbruik. Momenteel kent het sociale woningpatrimonium een norm van E85 en sinds eind 2008 wordt nog maximaal gebouwd aan een norm van E80. De maatstaf voor particuliere nieuwbouwwoningen is momenteel E100. Desondanks zijn er nog een deel woningen in het sociaal woningpatrimonium, vooral oudere woningen, met enkel glas. Nu worden reeds jaarlijks 6.000 sociale woningen gerenoveerd waarbij energiezuinigheid centraal staat.

De beslissing van de ministerraad laat de sociale huisvestingsmaatschappijen toe om voortaan een premie van 100 euro per m² te vervangen raamoppervlak aan te vragen voor nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing. Samen met de bestaande lokale premies kan de tussenkomst nu oplopen tot een derde van de totale kostprijs. Minister Keulen stelt dat hiermee in zowat 5.000 sociale woningen dubbel glas kan worden geplaatst.

Tegelijkertijd is ook beslist om een studie uit te voeren binnen het sociale woningpatrimonium m.b.t. collectieve stookinstallaties. Op termijn is het de bedoeling om op basis van deze studie de collectieve stookinstallaties in de sociale huisvesting te optimaliseren. Momenteel maken in Vlaanderen zo'n 14.000 sociale woningen gebruik van een dergelijke collectieve verwarmingsinstallatie.

Met deze maatregelen wordt nog maar eens aangetoond dat de energiezuinigheid van het sociale woningpatrimonium zeer belangrijk is voor de Vlaamse regering. Het plaatsen van dubbel glas in een sociale woning kan voor grote besparingen op de energiefactuur zorgen. En het is juist voor deze doelgroep dat dit het verschil kan maken om op het einde van de maand rond te komen. Daarnaast betekent dit natuurlijk ook een belangrijke bijkomende inspanning om de CO2-uitstoot in Vlaanderen verder terug te dringen.