Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 28 april 2009

750.000 euro subsidie voor Vlaamse tolkentelefoon en ondersteuningscel voor sociaal tolken en vertalen

28/04/2009 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen heeft de subsidiebesluiten goedgekeurd voor Babel, de Vlaamse tolkentelefoon (€ 503.000) en de Centrale Ondersteuningscel (COC) voor sociaal tolken en vertalen (€ 253.604). 

Het is de laatste keer dat Keulen deze organisaties met jaarlijkse subsidies ondersteunt. Hun financiering zal is vanaf volgend jaar verankerd in het vorige week door het Vlaams Parlement goedgekeurde integratiedecreet.

De tolkentelefoon biedt telefonische tolkhulp aan hulp- en dienstverlenende organisaties onder Vlaamse bevoegdheid, in sectoren als inburgering, integratie, welzijn, gezondheid, onderwijs, tewerkstelling, lokale dienstverlening, etc. Concreet betekent dit dat wanneer een Nederlandsonkundige zich aanmeldt op de overheidsdienst in kwestie, de beambte de tolkentelefoon Babel in Brussel kan bellen. Die verbindt dan de juiste tolk door die het gesprek telefonisch tolkt.

Sociaal tolken ideale tussenoplossing
"Dat Nederlandsonkundigen die zich hier permanent komen vestigen, Nederlands leren, blijft het eerste doel van het beleid", zegt minister Keulen. "Maar in afwachting dat ze voldoende Nederlands kennen, zijn onze sociale tolken onmisbaar. Daarom heb ik Babel en COC een structurele financiering bezorgd via het integratiedecreet, in plaats van hen afhankelijk te houden van jaarlijks te vernieuwen subsidies."

Het aantal afnemers van de telefonische tolkhulp Babel, die opgericht werd in 2001, steeg van 316 in 2002 naar ongeveer 835 in 2008. Vorig jaar beantwoordde Babel 10.729 oproepen, een stijging van 27% tegenover 2007. Er werd vorig jaar in 40 talen getolkt door zo'n honderd zelfstandige tolken. Per maand wordt een 70-tal tolken ingezet.

Babel leverde in 2008 ook de eerste centrale vertaalopdrachten. In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werden bijvoorbeeld de doorverwijsbrieven naar het Onthaalbureau en het Huis voor het Nederlands vertaald. Deze brieven kunnen dan door huisvestingsmaatschappijen worden gebruikt in het kader van de taalbereidheid.

Via de steun voor het project Centrale Ondersteuningscel sociaal tolken en vertalen (COC), onder de vleugels van het Vlaams minderhedencentrum, maakt de Vlaamse regering ook werk van de uitbouw van behoeftedekkende, kwalitatieve tolk- en vertaaldiensten die zoveel mogelijk een beroep kunnen doen op goed opgeleide en gecertificeerde tolken en vertalers.