Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 20 maart 2009

Keulen en Van Mechelen informeren gemeenten over grond- en pandendecreet

20/03/2009 - De Vlaamse ministers Marino Keulen en Dirk Van Mechelen hebben het initiatief genomen om, zo snel als mogelijk na de goedkeuring van het grond- en pandendecreet afgelopen woensdagavond in het Vlaams Parlement, de gemeenten voor te lichten over inhoud en impact van dit decreet.

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) heeft de lokale ambtenaren die in hun gemeente belast zijn met de taken die betrekking hebben op het grond- en pandendecreet al voorgelicht over dit decreet.

Via de website van RWO www.bouwenenwonen.be zijn de gevolgen van het goedgekeurde decreet per gemeente te raadplegen.

Ten derde kan het departement RWO steeds telefonisch of via e-mail (vragen@rwo.vlaanderen.be) gecontacteerd worden door politieke en ambtelijke lokale verantwoordelijken. Zij kunnen er van gespecialiseerde gewestelijke ambtenaren alle informatie bekomen over het decreet die ze wensen te krijgen.

Particulieren op hun beurt kunnen steeds terecht bij de 1700-lijn en op de gemeenten zelf.

Op deze wijze willen Van Mechelen en Keulen tegemoet komen aan de informatienoden van de lokale besturen bij de invoering van het nieuwe decreet, dat van kracht wordt op 1 september.