Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 13 maart 2009

Eerste ISO 9001-certificaat in sociale huisvesting

13/03/2009 - De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak in Maaseik bestaat 80 jaar. Op zich al een hele prestatie, maar van de gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om aan te kondigen dat de maatschappij erin geslaagd is om met steun van minister van Wonen Marino Keulen een ISO 9001: 2008 erkenning te bekomen.

"Het behalen van zo'n ISO 9001-certificaat is een primeur in de wereld van de sociale huisvesting", zegt minister Keulen, "en toont aan dat er binnen de sector continu gewerkt wordt aan het leveren van kwaliteit en klantgerichtheid bij het verlenen van dienstverlening."

Het certificaat geeft aan dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak voldoet aan de internationaal gestandaardiseerde kwaliteitsvereisten, opgesteld vanuit de ISO-organisatie (International Organization for Standardization). Om dit te bekomen, heeft de huisvestingmaatschappij een grondige analyse gemaakt van haar interne werking. Op deze manier zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd, zowel op het vlak van personeelsbeleid, dossierbehandeling als klantgerichtheid.

Om een dergelijke ISO 9001: 2008 standaard te bereiken, dienen alle bestaande processen binnen het bedrijf in kaart gebracht worden. Op deze manier wordt duidelijk of de verschillende processen op elkaar afgestemd kunnen worden, welke gebruiken binnen het bedrijf contraproductief of tegenstrijdig werken, of er voldoende goed werkende controle aanwezig is en waar er bijkomende voorzieningen nodig blijken te zijn. Uiteindelijk resulteert dit in een kwalitatief hoogstaande organisatie- en managementstructuur, waarbij de klantgerichtheid centraal staat.

Voor Ons Dak betekent dit dat de klanten, de huurders dus, veel beter en efficiënter verder geholpen kunnen worden. Minister Keulen voegt hieraan toe dat er sowieso een verdere professionalisering van de sector bezig is en het de bedoeling is de erkenningen van de SHM's structureel te gaan evalueren, waarbij de nadruk zal gelegd worden op performantie, kostenefficiëntie en dienstverlening. Met deze internationale erkenning, heeft Ons Dak uit Maaseik een voortrekkersrol op zich genomen, besluit de minister.