Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 10 februari 2009

Minister Keulen geeft Onthaalbureau toelating om 1 miljoen te investeren in nieuwe bijbouw Limburgs Provinciehuis

10/02/2009 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen heeft toelating gegeven aan de deputatie van de provincie Limburg om met Vlaamse infrastructuursubsidies ter waarde van één miljoen euro het Limburgse Provinciehuis uit te breiden. In deze uitbreiding worden dan de diensten van het Onthaalbureau Limburg ondergebracht.

De Vlaamse overheid investeert op die manier mee in de uitbreiding van het Limburgs Provinciehuis. De tussenkomst heeft betrekking op een kantoorgebouw met parking, waarmee een oppervlakte van 699 m² voor een gebruiksduur van 30 jaar gewaarborgd wordt voor het Onthaalbureau. De Vlaamse subsidie zal ongeveer 17% van de kosten voor de bouw vertegenwoordigen. Het Onthaalbureau Limburg, met 24 personeelsleden, zal samen met het Huis van het Nederlands (4 personeelsleden) een volledig niveau van de nieuw te bouwen H-blok aan het Provinciehuis innemen.

Limburg is de eerste maar zal niet de enige provincie zijn waar infrastructuur voor onthaalbureaus vanuit de reserves voor inburgering (gevormd uit Vlaamse middelen die men niet onmiddellijk nodig had voor de werking) wordt betoelaagd. Gelijkaardige plannen worden voorbereid in samenwerking met de stad (antenne onthaalbureau in Hoboken) en de provincie (Turnhout) Antwerpen.

Minister Keulen is blij dat het Limburgse provinciale Onthaalbureau met deze beslissingen zal kunnen ondergebracht worden bij de andere provinciale diensten. "Het Onthaalbureau komt zo een beetje thuis bij de provincie". "Ik bedoel daarmee," zegt Keulen, "dat het personeel dat werkt bij het Huis van het Nederlands en het Onthaalbureau, provinciepersoneel is dat door Vlaanderen wordt betaald. Het feit dat het Onthaalbureau, het Huis van het Nederlands en bij uitbreiding ook het PRIC, het Limburg Integratiecentrum, allemaal onder één dak worden gehuisvest, kan de dienstverlening en de efficiëntie van de werking van de diensten alleen maar ten goede komen", aldus Keulen.