Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 5 februari 2009

Minister Keulen erkent orthodoxe parochie

05/02/2009 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft de erkenningsaanvraag van de orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos goedgekeurd.

De parochie is gevestigd aan de Tervuursestraat 56 in Leuven en omvat naast Leuven en deelgemeenten ook het Hageland, meer bepaald de regio tussen Landen, Keerbergen en Hoeilaart.

De orthodoxe eredienst behoort tot een van de zes erkende erediensten in ons land (rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, israëlitische, orthodoxe en islamitische). Met deze beslissing van minister Keulen komt het aantal erkende orthodoxe geloofsgemeenschappen op 12.

Alvorens erkend te worden moest eerst nog het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de minister van Justitie een advies uit brengen. Deze waren allen positief.

Na de erkenning worden de wedden en pensioenen van de bedienaar van de eredienst in de erkende lokale geloofsgemeenschap betaald door het ministerie van Justitie. De Vlaamse overheid subsidieert 30 procent van de bouwkosten voor de infrastructuur van het gebedshuis. De provincie tenslotte past de werkingstekorten bij en zorgt voor huisvesting van de bedienaar van de eredienst.

Na 7 islamitische en 9 protestantse lokale geloofsgemeenschappen is dit de 17de erkenning die minister Keulen goedkeurt. De gewesten zijn pas sedert de Lambermontakkoorden van 2001 bevoegd.

Totaal aantal erkende lokale geloofsgemeenschappen per religie:
  1. Rooms-katholieke 1.790
  2. Protestantse 39
  3. Anglicaanse 7
  4. Israëlitische 5
  5. Orthodoxe 12
  6. Islamitische 7