Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 2 februari 2009

376.570 euro voor renovatie kerkelijk patrimonium Oost-Vlaanderen

02/02/2009 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft voor 376.570 euro subsidiebesluiten goedgekeurd voor de renovatie van het kerkelijk patrimonium in de provincie Oost-Vlaanderen. 

Het gaat om de Sint-Pietersbandenkerk in Nederbrakel (Brakel), de kerk van Sint-Blasius en Margriet in Landegem (Nevele), de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk in Ertvelde (Evergem) en de O.L.Vrouw-Geboortekerk in Desteldonk bij Gent.

Brakel
De kerkfabriek Sint-Pietersbanden uit Brakel heeft beslist herstellingswerkzaamheden uit te voeren aan de kerk van Nederbrakel. Het totale bedrag van de werken wordt geraamd op 359.146,96 euro. Minister Keulen heeft een subsidie goedgekeurd van 101.580 euro.

Evergem
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft een subsidie van 48.160 euro goedgekeurd voor renovatiewerken aan de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk in Ertvelde (Evergem). De kerkfabriek zal dit bedrag gebruiken voor het uitvoeren van binnenschilderwerken. Het totaalbedrag van de werkzaamheden is geraamd op 150.044,38 euro.

Gent
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft bijkomende subsidies goedgekeurd voor herstellingswerkzaamheden aan de O.L.Vrouw-Geboortekerk in de Gentse deelgemeente Desteldonk. Eerder al was op basis van de raming een subsidie toegekend van 170.450 euro. Na toewijzing van de aanbesteding komt hier een bedrag van 29.170 euro bij. Hiermee komt de totale investering van de Vlaamse overheid in de kerk van Desteldonk op 199.620 euro.

Merelbeke
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft een subsidiebesluit ondertekend voor de renovatie van de Sint-Pietersbandenkerk in Merelbeke. De kerkfabriek zal het bedrag gebruiken voor het uitvoeren van schilderwerken. De totale kostprijs wordt geraamd op 124.220,98 euro. De Vlaamse overheid neemt hiervan 37.690 euro voor haar rekening.

Nevele
Kerkfabriek Sint-Blasius en Margriet laat restauratiewerken uitvoeren aan de kerk van Sint-Blasius en Margriet in de Nevelse deelgemeente Landegem. Concreet gaat het om de restauratie van de gevel en het dak. Het totaalbedrag van de werkzaamheden wordt geraamd op 546.500,75 euro. Minister Keulen keurde een subsidie van 159.970 euro goed.