Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 13 januari 2009

Nieuwe huurprijzen voor sociale woningen creëren solidariteit tussen sterke en zwakke huurder

13/01/2009 - Door het kaderbesluit sociale huur veranderen dit jaar de huurprijzen van de sociale woningen. Huurders met een laag inkomen blijven met de nieuwe berekening een lage huur betalen, soms zelfs minder. De hogere inkomens betalen meer. Zo ontstaat meer solidariteit tussen de sterke en zwakke huurders én blijft wonen betaalbaar voor zij die het het meest nodig hebben.

"Voor een grote groep huurders verandert er niets", verduidelijkt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen. "Voor de betere verdieners zal de huurprijs inderdaad in sommige gevallen stijgen, terwijl voor de lage inkomens, zoals vervangingsinkomens voor werklozen, invaliden en mensen met een laag pensioen, de huurprijs vaak zal dalen."

Wie een sociale woning huurt, krijgt bij toewijzing een contract van onbepaalde duur. Maar soms stijgt het inkomen van de huurders zodanig dat ze eigenlijk geen toegang meer zouden hebben tot de sociale huisvesting. Dat kan zo zijn voor een koppel dat aanvankelijk werkloos was, maar waarvan beide partners opnieuw aan de slag gaan. Zij hebben dus niet langer een laag, maar een gemiddeld inkomen en kunnen in feite terecht op de private huurmarkt of private koopmarkt. Deze mensen komen meestal ook in aanmerking voor een sociale koopwoning en kunnen een beroep doen op een sociale lening en de renovatiepremie.

Wie niet meer tot de doelgroep van de lage inkomens behoort, mag blijven maar zal de marktprijs moeten betalen, is de redenering. "Het zijn dus de betere verdieners die meer zullen moeten betalen", aldus de minister. "Dat is uiteraard voor niemand aangenaam, maar sociale woningen moeten maximaal worden gereserveerd voor woonbehoeftigen. Sterke schouders kunnen nu eenmaal meer", zegt minister Keulen.

Marktwaarde

De nieuwe berekeningswijze van de sociale huurprijzen brengt ook de marktwaarde van de woningen in rekening. Door het aanstellen van een notaris wordt die waarde objectief bepaald. De vrees dat door de taxatie van mooiere woningen in de buurt de eigen bescheiden woning een te hoge marktwaarde krijgt opgeplakt, is echter ongegrond.

"Net zoals vroeger wordt de eigenlijke huurprijs berekend door middel van het inkomen en gezinssamenstelling", zegt minister Keulen. "Wel krijgt de woning op basis van de marktwaarde een korting tussen 0 en 150 euro. Een woning die niet goed in orde is met enkel basisvoorzieningen zal daardoor een hogere korting krijgen. Een woning met prachtig uitzicht, met alle voorzieningen en tiptop in orde, krijgt geen korting. Hier speelt dan enkel het inkomen en het aantal personen ten laste een rol bij de berekening van de huurprijs."

Om de overgang niet te bruusk te laten verlopen, geeft de Vlaamse regering de sociale huurmaatschappijen de kans om de prijswijzigingen gespreid over meerdere jaren door te voeren.