Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 27 januari 2009

Commentator Guy Tegenbos over "Vlaamse islamofobie"

27/01/2009 - "Het nieuwe integratiedecreet van de Vlaamse minister Marino Keulen dat duidelijk samenvat wat we nieuwkomers bieden en wat we van hen verwachten. Dat is een goede aanpak."

Fobie even dom als verbloeming

Minderheden moeten zichzelf ook meer en beter manifesteren
Door: GUY TEGENBOS in De Standaard, 27 januari 09

Dat Vlaams Belang en andere extreemrechtse politici zoals Geert Wilders in Nederland vandaag op 'de islam' schieten en minder op 'de vreemdelingen', heeft een ondergrond. Ze haken in op een tendens die de jongste jaren groeide in de bevolking, zo blijkt uit ISPO-onderzoek dat De Standaard gisteren publiceerde. De extreemrechtse politici maken die tendens nog erger, maar ook zonder hen zou de tendens er zijn. Het is niet alléén door hun gestook dat 46 procent van de Vlaamse kiezers meent dat de islam geen bijdrage kan leveren tot de westerse samenleving, dat 48 procent vindt dat de islamitische waarden een bedreiging vormen voor Europa en dat 42 procent meent dat de islamitische geschiedenis gewelddadiger is dan die van andere culturen.

Zijn die meningen juist? Neen. Maar ze groeiden wel na '9/11', de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Die vormden het keerpunt voor de publieke opinie, zo leert het onderzoek. Tot dan was de vreemdelingenfobie hier geleidelijk aan het afnemen, nadien nam die weer toe en werd het islamofobie.

De ondergrond daarvoor is niet het gestook van die extreemrechtse groepen, maar zijn feiten, gepleegd door internationale terreurgroepen die zich beroepen op de islam. Men kan de mensen niet beletten dat te zien, al zijn niet alle conclusies die ze daaruit trekken, juist. Evenmin kan men de mensen beletten te zien dat bij sommige groepen islamaanhangers - of mensen die zich op de islam beroepen of die wij daartoe rekenen - in onze eigen samenleving een zekere radicalisering groeit.

Het is even dom die feiten te negeren als er overdreven belang aan te hechten en islamofoob te worden

Samenleven met heel verscheiden groepen is een verrijking, maar negeren dat dit ook problemen oproept, is dom. Zeer dom in een land waar Nederlandstaligen en Franstaligen het ook niet altijd met elkaar vinden en in een land dat zelf nog maar enkele decennia op een rustige manier kan leven met de aanwezigheid van vrijzinnigen en katholieken in zijn schoot - en in de magistratuur is zelfs dat nóg niet verteerd.

Er is ook niet één oplossing voor die problemen. Twee ervan komen in de aandacht. Het nieuwe integratiedecreet van de Vlaamse minister Marino Keulen dat duidelijk samenvat wat we nieuwkomers bieden en wat we van hen verwachten. Dat is een goede aanpak.

Een tweede element dat aangesneden wordt, is de rol van de media. Naima Charkaoui van het Vlaams Minderhedenforum wil dat de media meer journalisten rekruteren uit de minderheden. Dat is een terecht pleidooi. Maar het is ook niet het einde van het verhaal. Het is evenzeer nodig dat de minderheden, en ook bijvoorbeeld de islam, hun 'marketing' beter verzorgen en meer en beter naar buiten treden in al hun verscheidenheid. Dat vergt een rijk verenigingsleven. Dat moet de overheid dan ook aanmoedigen.