Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 16 december 2008

Vlaams parlement keurt nieuw OCMW-decreet goed

16/12/2008 - Het Vlaams parlement keurde dinsdagmorgen een decreet goed dat voor de OCMW's de nieuwe regels inzake personeel, financiën en toezicht vastlegt.

Het decreet van minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen moet de bestuurlijke organisatie van het OCMW afstemmen op die van de gemeente. OCMW en gemeente zullen meer kunnen samenwerken, bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid.

Ruim twee jaar geleden, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, keurde het Vlaams parlement al een mini-decreet goed rond de OCMW's. Dat was toen nodig om de installatie van de nieuwe OCMW-raden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 af te stemmen op de vernieuwingen die het nieuwe gemeentedecreet invoerde voor de gemeenten en de gemeenteraad.

Het nu goedgekeurde 'maxi'-OCMW-decreet moet voor de verdere afstemming van de organisatie van de OCMW's op die van de gemeente zorgen. Het decreet streeft naar deregulering en grotere autonomie aan de lokale besturen. Gemeenten en OCMW's krijgen meer kansen om samen te werken, bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid en ondersteunende diensten.