Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 17 december 2008

Nu ook passiefwoningen in sociale huisvesting

17/12/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft het pad geëffend om de eerste passiefwoningen te realiseren in de sociale woningbouw. Hij maakt geld vrij voor drie proefprojecten in Heist-op-den-Berg, Dilsen-Stokkem en Wachtebeke. Het gaat om 500.000 euro.

Wat betreft energiezuinigheid bevindt de sociale huisvesting in Vlaanderen zich bij de spits van de Vlaamse woonmarkt. Momenteel kent het sociaal woonpatrimonium een gemiddeld E-peil van E85 en er wordt gestreefd naar E80, terwijl dit op de reguliere woningmarkt voorlopig nog bij E100 ligt. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Passiefwoningen zijn de meest zuinige woonvorm en zijn dermate geïsoleerd en geventileerd dat er eigenlijk geen bijkomende verwarming is vereist. Dit scheelt niet alleen bij de uitstoot van CO2-gassen, maar voor de sociale huurder kan dit financieel een enorme slok op de borrel zijn. "De huurders van sociale woningen zijn vaak mensen met een bescheiden inkomen, waar elke euro energiewinst financiële ruimte schept voor andere noodzakelijke uitgaven", zegt minister Keulen.

Sociale woonsector als voortrekker private markt

De kostprijs van een passiefwoning is ongeveer 25% duurder dan die van een klassieke sociale woning. Daarom voorziet de Vlaamse regering voor deze drie projecten in een bijkomend budget van 500.000 euro. Daarvan gaat 42% naar het project van huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen uit Westerlo die 9 passiefwoningen realiseert in Pijpelheide en Booischot (Heist-op-den-Berg), 25% is voor de bouw van 5 passiefwoningen in Lanklaar (Dilsen-Stokken) door het Maaslands Huis uit Maasmechelen. De Volkshaard uit Gent, tenslotte, ontvangt 33% voor de renovatie van 5 woningen tot passiefwoningen in Wachtebeke. In totaal zullen er dus 19 sociale woningen worden gerealiseerd, waarvan 14 via nieuwbouw en 5 via renovatie.

Begin 2009 zullen de drie projecten kunnen worden aanbesteed, waarna de bouw wellicht nog voor het bouwverlof kan starten. Eens de sociale passiefwoningen zijn gerealiseerd, worden ze verhuurd als sociale woningen. De huurders zullen worden begeleid bij het gebruik van de passiefwoning en er zal ook een monitoring plaatsvinden tijdens de verhuring om maximaal te kunnen leren uit deze proefprojecten.

"De sociale huisvestingssector is altijd al de proeftuin geweest als het op energiezuinige vernieuwingen aankomt. Niet alleen zal dit project duidelijk de haalbaarheid en eventuele meerwaarde van passiefwoningen in de sociale huisvesting in kaart brengen, ook neemt de sociale huisvesting hiermee een voortrekkersrol voor de private woningmarkt in Vlaanderen", besluit minister Keulen.

Momenteel zijn er in België nog geen sociale passiefwoningen, wat het belang en het revolutionaire karakter van dit proefproject benadrukt.