Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 12 december 2008

Keulen stimuleert rationeel energieverbruik sociale woningen

12/12/2008 - Onder impuls van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft de ministerraad op vrijdag 12 december bijkomende middelen goedgekeurd om het rationeel energieverbruik te verbeteren. Voor het derde jaar op rij maakt minister Keulen geld vrij om verouderde verwarmingstoestellen in sociale woningen te vervangen. Het gaat om een bijkomend budget van 940.000 euro.

Wat betreft energiezuinigheid bevindt de sociale huisvesting in Vlaanderen zich bij de spits van de Vlaamse woonmarkt. Momenteel kent het sociaal woonpatrimonium een gemiddeld E-peil van E85 en wordt er gestreefd naar E80, terwijl dit op de reguliere woningmarkt voorlopig nog bij E100 ligt. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning en des te geringer de energiefactuur is. Uitzondering daarop vormen een aantal oude sociale woonwijken waar op vlak van energiezuinigheid feitelijk nog alles moet gebeuren. Het is vooral daar dat bijkomende inspanningen nodig zijn.

Winst voor huurder en Kyoto

Met de bijkomende middelen kunnen in ongeveer 1.500 sociale woningen de niet-energiezuinige verwarmingstoestellen worden vervangen door moderne, energiezuinige installaties. "De huurders van sociale woningen zijn vaak mensen met een bescheiden inkomen, waar elke euro energiewinst financiële ruimte schept voor andere noodzakelijke uitgaven", zegt minister Keulen. Tevens wordt op deze manier niet alleen bespaard in de portemonnee van de sociale huurder, maar wordt er in het kader van Kyoto ook nog eens ongeveer 500 ton minder CO2 geproduceerd op jaarbasis.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet het gaan om individuele kachels op olie, gas of zelfs nog kolen, of om elektrische accumulatietoestellen. De maatschappij die deze oudere kachels vervangt door een hoog rendementskachel van het gesloten type of een pelletskachel (houtafval) krijgt per vervangen toestel een premie van 400 euro.

Op vraag van de SHM's is het nu ook mogelijk om de individuele kachel te vervangen door centrale verwarming. In het laatste geval moet er een condensatieketel worden geplaatst en bedraagt de premie 800 euro.