Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 12 december 2008

EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale' goedgekeurd

12/12/2008 - De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale'. Deze Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking beoogt een verhoogde samenwerking tussen West-Vlaanderen en de Franse regio's van Duinkerke en de Opaalkust. Naast de Vlaamse en de federale overheid neemt ook de Franse Staat hieraan deel.

De voorbije jaren werkten de betrokken regio's al intensief samen rond concrete projecten van co-financiering in het kader van de Europese INTERREG-programma's. Omdat men deze samenwerking verder wil formaliseren, kiest men ervoor om gebruik te maken van de nog nieuwe Europese juridische constructie, namelijk de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).

Dit nieuwe instrument stelt regionale en lokale overheden uit verschillende lidstaten in staat om samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid op te richten. Zowel lidstaten, regionale, lokale overheden als bepaalde publiekrechterlijke instellingen kunnen lid worden van een EGTS. Het is de bedoeling om te komen tot grensoverschrijdende, transnationale samenwerking zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ziekenhuis dat wordt uitgebaat door twee landen. Het streven naar een grotere sociale en economische cohesie (tussen de deelnemende entiteiten) is hierbij een belangrijk aspect.

De EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale' is al de tweede EGTS die in Vlaanderen wordt goedgekeurd sinds deze mogelijkheid bestaat begin dit jaar. Vlaanderen had op dit vlak de internationale primeur want de eerste EGTS die werd opgericht was deze van Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik. Een volgende EGTS in Vlaanderen zal zich wellicht in Limburg situeren, meerbepaald een samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg (West- en Oost-Limburg).