Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 5 december 2008

Antwerpen, Gent, Kortrijk en Brugge ontvangen 'Thuis in de Stad'-prijs 2008

05/12/2008 - Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen heeft vandaag de ‘Thuis in de Stad'-prijzen 2008 uitgereikt. De prijzen gaan dit jaar naar Antwerpen, Kortrijk en Brugge. De stad Gent gaat met twee cheques aan de haal.

Met de ‘Thuis in de Stad'-prijs bekroont de Vlaamse overheid opmerkelijke en innovatieve stedelijke projecten. Het evenement is al aan zijn achtste editie toe. De bedoeling is drievoudig: steden belonen voor innovatieve realisaties, innovaties op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde projecten onder de aandacht te brengen en goede voorbeelden verzamelen om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren. Kortom, de ‘Thuis in de Stad'-prijs wil de stad in al haar facetten promoten. Immers, als het goed gaat met de Vlaamse steden, gaat het goed met Vlaanderen.

De ‘Thuis in de Stad'-prijzen 2008 werden uitgereikt voor 3 categorieën:

Categorie 1:

De prijs in deze categorie bedraagt 125.000 euro en gaat naar één fysiek ruimtelijk project waarbij verschillende aspecten van stedelijkheid aan bod komen.
  • Winnaar: Theaterplein, Antwerpen
Categorie 2:

De prijs in deze categorie bedraagt 25.000 euro en bekroont een innovatief project met betrekking tot kinderen en jongeren dat door de stad geïnitieerd of ondersteund wordt en dat bijdraagt tot een kindvriendelijke stedelijkheid.
  • Winnaars: Speelruimtebeleidsplan, Brugge (12.500 euro)
  • Handleiding Speelweefsel, Gent (12.500 euro)
Categorie 3:

Een geldsom van 25.000 euro, verdeeld over maximaal twee projecten voor een innovatief bewoners-, buurt- en wijkinitiatief dat door de stad erkend en gestimuleerd wordt en dat betrekking heeft op stedelijke ecologie en/of op alternatieve woonvormen.
  • Winnaars: Het Duurzaam Huis, Gent (12.500 euro) 
  • Prikkelpad Marke, Kortrijk (12.500 euro)
Beknopte informatie over de winnende projecten vindt u hier.

Neem ook een kijkje op www.thuisindestad.be