Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 19 december 2008

7 miljoen euro voor kenniscentrum Roeselare

19/12/2008 - De Vlaamse regering kent een subsidie van bijna 7 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van een kennis- en leercentrum op de voormalige KBC-site in Roeselare. Het initiatief kadert in de stadscontracten van minister van Stedenbeleid Marino Keulen.

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke kent een subsidie van 6.976.931 euro toe voor de ontwikkeling van een kennis- en leercentrum op de voormalige KBC-site in Roeselare. Het centrum zal deel uitmaken van de nieuw te bouwen bibliotheek en zal gebruikt worden door de secundaire scholen en het volwassenenonderwijs van Roeselare. Het initiatief kadert in de stadscontracten van Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen.

Stadscontracten

Op 21 december 2007 heeft de Vlaamse regering stadscontracten afgesloten met de 13 Vlaamse centrumsteden. Met die contracten wil de Vlaamse overheid een betere interbestuurlijke samenwerking met de steden tot stand brengen, een efficiëntere besluitvorming en een meer integrale aanpak van belangrijke stedelijke dossiers. Zij werden mee opgenomen in \"Vlaanderen in Actie\", het sociaal-economische toekomstproject van de Vlaamse regering.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Stedenbeleid staat in voor de opmaak en opvolging van de stadscontracten en ziet er op toe dat m.b.t. de ingediende projecten een samenhangend Vlaams beleid wordt gevoerd. De stadscontracten gelden voor een periode van 6 jaar (2007-2012) en bestaan uit twee delen: een algemeen deel over Wonen, gemeenschappelijk voor alle centrumsteden, en een stadsspecifiek deel.

Voor het stadsspecifieke luik diende de stad Roeselare het project \"Nieuwe openbare bibliotheek als kennis-, informatie- en leercentrum\" in. Op de voormalige KBC-site wil de stad Roeselare een nieuwe bibliotheek bouwen met daarin een kennis- en leercentrum. In zo\'n centrum, dat uitgerust is met PC\'s en contactpunten voor een eigen laptop, kunnen leerlingen zelfstandig aan opdrachten werken en opzoekingen doen. De informatiebronnen die in de bibliotheek voorhanden zijn, sluiten hier perfect op aan.

In overleg met de lokale onderwijsinstanties zullen de bibliotheek en het open leercentrum optimaal de behoeften van het onderwijs kunnen vervullen. Met bijna dubbel zoveel leerlingen in het secundaire onderwijs dan inwoners in die leeftijdsgroep is Roeselare een belangrijke onderwijsstad. Het samenwerken met het onderwijs rond inhoud, beheer en exploitatie van het kennis- en leercentrum is vernieuwend.

Het project wordt gerealiseerd door een verzelfstandigde entiteit, vzw Het Portaal, die speciaal hiervoor werd opgericht. Het is een soort proeftuin: voor het eerst wordt een \"Brede School\" (het samenbrengen van onderwijs en de buitenwereld) ook in een tastbaar nieuw gebouw geconcretiseerd.