Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 24 december 2008

309.395 euro voor project "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik"

24/12/2008 - Het dossier "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik" werd goedgekeurd binnen het subsidiekader voor ‘projecten lokaal woonbeleid' waarbij het noodzakelijk is dat de gemeente de regie in handen neemt en dat de lokale woonactoren met elkaar overleggen en samenwerken.

De initiatiefnemer van deze subsidieaanvraag is de interlokale vereniging "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik" met als werkingsgebied Bree en Maaseik.

Binnen dit project zullen gedurende drie jaar 2,5 voltijdse krachten tewerkgesteld worden.

Zij zullen sociaal en technisch advies aanbieden op het vlak van wonen enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds.

Er worden initiatieven genomen die duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen ondersteunen en het levenslang en aanpasbaar wonen bevorderen.

De totale projectkost, bestaande uit een personeelskost en een werkingskost bedraagt 615.917,95 euro. De gemeenten komen hierin tussen voor 153.982 euro, de provincie voor 76.510 euro en de Vlaamse Overheid voor 309.395 euro. Daarnaast wordt 76.031,20 euro van de projectkosten gedragen door de OCMW's van beide gemeenten.