Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 3 november 2008

Meer dan 10.000 sociale woningen gerealiseerd

03/11/2008 - Sinds het aantreden van de Vlaamse regering medio 2004 zijn in totaal al 10.596 sociale woningen gerealiseerd. Nog eens 1.953 nieuwe woningen zullen worden opgeleverd in de periode tot 30 juni 2009. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen.

Wat de huurwoningen betreft, realiseerden de sociale huisvestingsmaatschappijen 2.278 huizen en 4.528 appartementen. Daarnaast werden 778 woningen aangekocht. Andere initiatiefnemers realiseerden er 734. Daarnaast werden ook 2.278 koopwoningen gebouwd, 1.872 huizen en 406 appartementen. Tegen midden 2009 zullen nog eens 339 huurhuizen en 1.150 huurappartementen en 371 koophuizen en 93 koopappartementen worden afgewerkt.

De Vlaamse investering in de bouw van woningen, verwerving van gronden en gebouwen en infrastructuurwerken voor sociale woonprojecten bedroeg 224,5 miljoen euro in 2004, 384,5 miljoen euro in 2005, 315,9 miljoen euro in 2006 en tot slot 296,1 miljoen euro in 2007. Het totale investeringsbedrag ligt hoger. Gemiddeld wordt immers slechts 80 procent van het investeringsbedrag in infrastructuurwerken gesubsidieerd en 30 procent voor de verwerving van gronden en gebouwen.

De cijfers gaan tot 31 augustus 2008.