Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 5 november 2008

Gemeente mag geen privé-gegevens doorspelen

05/11/2008 - Een gemeentebestuur mag de privé-gegevens van haar inwoners niet overmaken aan bouwfirma's of andere commerciële instellingen. Dat zegt Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Marino Keulen in antwoord op een parlementaire vraag.

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) stelde de vraag naar aanleiding van berichten in het Radio 1-programma Peeters&Pichal. Uit een reportage bleek dat sommige gemeentebesturen de gegevens van inwoners overmaken aan commerciële bedrijven. Op eenvoudig verzoek konden aannemers zo te weten komen wie er recent een bouwvergunning heeft verkregen. Ook bedrijven die graag de adressen kregen van kersverse ouders, werden op hun wenken bediend.

Minister Keulen zegt nu dat het verstrekken van privé-gegevens illegaal is omdat hierdoor de wet op de privacy wordt geschonden. Gemeenten, provincies en OCMW's mogen geen bestuursdocumenten openbaar maken als die afbreuk doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt. De minister gaat alle Vlaamse gemeentebesturen de omzendbrief van 1 december 2006 opsturen, waarin de openbaarheid van bestuur wordt omschreven.