Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 10 november 2008

Beslissing burgemeesters op korte termijn

10/11/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen wil op korte termijn een beslissing nemen over het al dan niet benoemen van de drie Franstalige burgemeesters in de Rand. "Alle adviezen zijn binnen, de procedure is rond. Het heeft geen zin om te wachten." Bij het te lang uitstellen van een beslissing riskeert de minister een procedure bij de Raad van State.

Minister-president Kris Peeters (CD&V) gaf afgelopen weekend in De Zevende Dag te kennen dat hij de zaak van de drie faciliteitenburgemeesters wil vooruitschuiven zodat de gemeenschapsdialoog ongehavend blijft. Maar Marino Keulen, de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, is het hier niet mee eens en wil niet weten van uitstel. "Op korte termijn is een beslissing nodig. De procedure is rond, het is het moment om knopen door te hakken. Anders riskeer ik een procedure bij de Raad van State omdat ik blijf stilzitten."

Juridische kwestie

De minister houdt vast aan de drie principes die hij vooropstelt. "Eén: voor mij is dit een juridisch dossier, de drie burgemeesters hebben immers de wetgeving overtreden. Twee: behoorlijk bestuur maakt dat je de beslissing niet nodeloos uitstelt. En drie: er is altijd gezegd dat de gemeenschapsdialoog en de burgemeesters twee verschillende zaken zijn. Mijn beslissing, welke dan ook, mag daarom geen impact hebben op de communautaire dialoog."

Tot slot herhaalt Marino Keulen ook dat hij niet van plan is om zelf naar Straatsburg te gaan wanneer de Raad van Europa een zitting houdt over de kwestie. Hij zal zijn advocaat sturen. "Ik vind het overigens onbegrijpelijk dat de Raad van Europa een dossier opent terwijl de betrokkenen in eigen land nog de rechtsgang niet hebben uitgeput. Ze zijn nooit naar de Raad van State getrokken. Dat durven ze niet."