Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 27 oktober 2008

Taalbereidheidsvereiste in wooncode treft doel

27/10/2008 - Zestig procent van de kandidaat-huurders voor een sociale woning die geen Nederlands spreken, verbleef al langer dan vijf jaar in België. "Dankzij de taalvereiste in de wooncode kunnen we deze mensen aansporen om Nederlands te leren", zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen in Gazet van Antwerpen.

Tussen 1 januari en 15 september legden 16.221 kandidaat-huurders voor een sociale woning een taaltest af bij een van de Huizen van het Nederlands. Het overgrote deel (13.934) had geen enkel probleem met de test. 630 moesten aantonen bereid te zijn om Nederlands te leren om in aanmerking te komen voor een sociale woning.

"Niemand weigerde de taaltest of om lessen Nederlands te volgen", zegt Keulen. "De mensen zijn overtuigd van het nut. Er is ook nog aan niemand een sociale woning geweigerd. We bereiken met de taalbereidheidsvereiste de mensen die voor de invoering van het verplichte inburgeringsbeleid al in ons land verbleven. De gemeenschappen in ons land zijn zo groot dat deze mensen nooit de nood voelden om het Nederlands te leren."

Keulen benadrukt dat deze maatregel niemand discrimineert. "Elke kandidaat-huurder dient aan te tonen dat hij of zij Nederlands kent. Het gros van de mensen kan dit door een diploma of getuigschrift voor te leggen. De anderen worden getest. Tot nu toe gebeurde dit door de Huizen van het Nederlands. We zijn volop bezig met het opleiden van het personeel van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De woningmaatschappijen kunnen dan zelf de test afnemen."

De minister betreurt dat de invoering van de taalvereiste vertragingen opliep door de juridische procedures vanuit Franstalige kant.

"Met de taalvereiste sluiten we niemand uit", zegt Keulen. "Het is een sociale maatregel. Ik wil alleen dat sociale huurders met elkaar kunnen spreken. Taal is een belangrijke schakel om deel te nemen aan de maatschappij."

Sacha VAN WIELE
Gazet van Antwerpen

Wie spreekt geen Nederlands?
  • In de stad Antwerpen slaagden 461 van de 2.900 kandidaat-huurders niet in de taaltest. Wie zijn deze mensen?
  • 9% is jonger dan 25 jaar, 36% is tussen 25 en 40 jaar, 55% is ouder dan 40.
  • Ongeveer 60% is een vrouw.
  • 40% verblijft nog geen 5 jaar in ons land, bijna 30% verblijft hier tussen de 5 en de 10 jaar, 30% woont al langer dan 10 jaar in België.
  • Meer dan de helft is na zijn zesde verjaardag minder dan 6 jaar naar school geweest, ongeveer 40% tussen 6 en 12 jaar. Een kleine 10% ging dus na 18 jaar nog naar school.
  • De meeste mensen worden geadviseerd om Nederlands te volgen bij het Centrum voor Basiseducatie (73%), 16% bij de Centra voor Volwassenenonderwijs.
  • De meest voorkomende nationaliteit is de Marokkaanse (38%), gevolgd door de Belgische (11%) en de Turkse (6%). Er zijn 3 Fransen.
  • Het geboorteland van de meeste Nederlands-onkundigen is Marokko (49%). (Turkije 8%.)
  • De moedertaal van de betrokkenen is voornamelijk Berbers (27%), Arabisch (24%) of Turks (6%). Drie mensen hebben als moedertaal Frans (1,1%).