Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 3 oktober 2008

Omleidingstracé voor Noord-Zuidverbinding

03/10/2008 - De Vlaamse regering kiest voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren voor het omleidingstracé en niet voor de ondertunneling. Omdat het omleidingstracé door een beschermd natuurgebied loopt, neemt de Vlaamse regering een aantal milderende maatregelen, waaronder een nieuw natuurgebied van 30 ha.
Met de beslissing voor het omleidingstracé lijkt het doek gevallen voor een decennialang aanslepende discussie. Voor de verbindingsweg lagen twee pistes op tafel: enerzijds de ondertunneling van Houthalen-Helchteren, ofwel de aanleg van een nieuwe omleidingsweg.

Op basis van het milieu-effectenrapport en de maatschappelijke kosten-baten analyse blijkt nu dat het omleidingstracé het beste is, onder meer omdat het centrum van Houthalen meer zuurstof krijgt en omdat men de hinder kan spreiden over een groter gebied.

Omdat de nieuwe omleidingsweg door een habitatrichtlijngebied loopt, moest de Vlaamse regering op zoek naar compenserende natuuringrepen. Zo wordt er een nieuw natuurgebied van 30 ha gerealiseerd. Rond Houthalen-Helchteren wordt een aaneengesloten natuurgebied gerealiseerd van 111 ha.

De Noord-Zuidverbinding is een onderdeel van het Limburgplan waarvan Vlaams minister Marino Keulen grote pleitbezorger is.