Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 3 oktober 2008

Keulen zoekt oplossing verzekering gewaarborgd wonen

03/10/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen onderzoekt de mogelijkheid om de verzekering gewaarborgd wonen opnieuw in te voeren. Dat zegt hij in antwoord op de Vlaamse Confederatie Bouw. 

Die vraagt maatregelen van de overheid nu ook de bouwsector de gevolgen van de kredietcrisis begint te voelen. Die verzekering, die voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, werd eerder dit jaar stopgezet.

De verzekering gewaarborgd wonen werd in 2003 gelanceerd. De verzekering moest bouwers beschermen tegen het gevaar dat ze hun lening niet meer zouden kunnen afbetalen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Als de kandidaat aan de inkomensvoorwaarden voldeed, betaalde de Vlaamse overheid volledig de premie voor de verzekering.

Eind juli 2008 liep het contract tussen de Vlaamse overheid en verzekeraar Ethias af. Er werd beslist het contract niet te verlengen. Dat had te maken met de prijs die Ethias vroeg. Ethias wilde 9 miljoen euro terwijl er volgens Vlaams minister Keulen 4,15 miljoen was voorzien in de begroting.

"Ik ben de grootste supporter van de verzekering. Maar we mogen geen zotte dingen doen. Ik heb de markt de laatste maanden twee keer bevraagd, één keer in België en één keer Europees. Telkens werd maar één offerte ingediend, door Ethias. En die vraagt meer dan het dubbele dan wat is begroot", aldus Keulen. Hij wijst er ook op dat de verzekering, ondanks de kosteloosheid, "nooit een laaiend succes" is geweest. Zo werden jaarlijks maar 4.200 polissen afgesloten.

Toch geeft Keulen de zoektocht niet op. Als er alsnog een goed voorstel op tafel komt, is het volgens hem best mogelijk dat de verzekering gewaarborgd wonen opnieuw wordt ingevoerd.