Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 7 oktober 2008

Elia-geld voor 2009 nu reeds uitbetaald

07/10/2008 - De 126,66 miljoen compensaties voor het wegvallen van de inkomsten uit de Eliaheffing worden al eind 2008 doorgestort aan de lokale besturen. De gemeenten krijgen dit geld van 2009 dus al dit jaar uitbetaald. Dat zei Vlaams minister Marino Keulen tijdens de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.

De oplopende inflatie baart ook de lokale besturen zorgen. In de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement van 7 oktober vroegen Jan Verfaillie, Jan Peumans en Kurt De Loor aan minister Marino Keulen of de Vlaamse regering denkt aan bijkomende initiatieven ten voordele van de lokale besturen. Minister Keulen had goed nieuws voor de lokale besturen. Hij kondigde aan dat de 126,66 miljoen compensaties voor het wegvallen van de inkomsten uit de Eliaheffing al eind 2008 in plaats van in 2009 zullen doorgestort worden. De gemeenten krijgen dit geld van 2009 dus al dit jaar uitbetaald. Minister Keulen verduidelijkte dat deze beslissing los staat van de huidige bankcrisis. Ze dateert al van de begrotingsopmaak 2009.

Groeivoet Gemeentefonds blijft 3,5%

Minister Keulen wil op het einde van de regeerperiode niet meer morrelen aan het Gemeentefonds. De parlementsleden hadden hem gevraagd of de groeivoet van dit fonds niet kon worden verhoogd, of op zijn minst inflatievast gemaakt. "De financiering van de gemeenten kan worden herbekeken bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord, na de verkiezingen van 9 juni", stelde Keulen.

De minister merkte ook op dat de jaarlijkse dotatie van het Gemeentefonds evolueert volgens een vaste groeivoet van 3,5%. Met die vaste groeivoet heeft de Vlaamse regering begrotingszekerheid en stabiliteit gecreëerd, voor de lokale besturen (het Gemeentefonds vertegenwoordigt ongeveer 20% van de totale gemeentelijke ontvangsten) en voor de beleidsruimte van de Vlaamse regering zelf.

Door de huidige hoge inflatie klopt het dat met een groeivoet van 3,5% het Gemeentefonds er in 2008 op achteruitgaat in reële termen. Maar Keulen wees erop dat de dotatie van het fonds in de hele periode 2002-2007 met 21,36% is gegroeid, terwijl de cumulatieve jaarinflatie in die periode slechts 12,17% bedroeg. Volgens de maandvooruitzichten van het Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie van 2008 op 4,7% uitkomen, waardoor de cumulatieve inflatie van 2002-2008 17,44% zou bedragen. In diezelfde periode nam het Gemeentefonds toe met 25,6%, een toename van 373 miljoen euro. Minister Keulen: "Dit impliceert dat het Gemeentefonds jarenlang sneller is toegenomen dan de inflatie. Het fonds heeft in de periode 2002-2008 de lokale besturen een reële koopkrachtverhoging van nagenoeg 7% opgeleverd".

Minister Keulen herinnerde verder aan de overname van de gemeentelijke schulden voor een globaal bedrag van 612 miljoen euro in het kader van het Lokaal Pact. "Deze structurele ingreep zorgt voor alle gemeenten samen voor een intrestbesparing en dus bijkomende beleidsruimte van 180 miljoen euro", aldus Keulen.

126 miljoen vervroegd uitbetaald

Daar bovenop komt nog de compensatie voor het wegvallen van de inkomsten uit de Eliaheffing, in 2008 goed voor 83 miljoen euro, een bedrag dat vanaf 2009 jaarlijks geïndexeerd wordt. In het kader van het Lokaal Pact was nog eens een extra compensatiebedrag afgesproken van 25 miljoen voor 2008 en telkens 41,5 miljoen euro, te indexeren, voor 2009 en 2010. Minister Keulen maakte in de commissie bekend dat de Vlaamse regering zowel het compensatiekrediet voor 2009 (84,66 miljoen euro) en het extra compensatiekrediet voor 2009 (42 miljoen euro) al in 2008 zal doorstorten. "Met die 126,66 miljoen euro wil de Vlaamse regering de kaspositie van de gemeenten versterken en extra beleidsruimte creëren voor 2009", zei Keulen.