Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 15 september 2008

Keulen: "Benoeming is geen politieke kwestie"

15/09/2008 - "De procedure loopt. Ik volg de juridische lijn zoals ik dat van meet af aan heb gedaan en ga op dezelfde manier tewerk als bij de benoeming van de 305 andere burgemeesters in Vlaanderen"

... dat zegt minister Keulen in een reactie op de oproep van MR-voorzitter Reynders om de drie burgemeesters te benoemen. Reynders voerde aan dat François Hoobrouck, Damien Thiéry en Arnold d'Oreye de Lantremange hun goede wil hadden getoond tijdens de Gordel.

Minister Keulen benadrukt dat de benoeming geen politieke kwestie is, maar dat het om een juridische procedure gaat, waarbij de provinciegouverneur en de procureur-generaal een advies uitbrengen. Dat de burgemeesters tijdens de Gordel hun goede wil hebben getoond, moet volgens de minister ook met een dikke korrel zout worden genomen. Hij wijst er daarbij op dat de organisatie tot op het einde heeft moeten afwachten of de Gordel op het grondgebied van de drie faciliteitengemeenten kon passeren. Bovendien werd in Linkebeek geen enkel politiereglement uitgevaardigd om het evenement ordentelijk te laten passeren, maar moest de gouverneur daarvoor een besluit nemen.

"De niet-benoemde burgemeesters wilden enkel groen licht voor de doortocht van de Gordel geven als de organisatoren het strikt sportieve karakter van het evenement zouden garanderen en geen enkele politieke boodschap tot uiting zouden laten komen, maar de Gordel is steeds een sportieve manifestatie geweest, alsook een manifestatie om het Vlaamse karakter van de rand te benadrukken", aldus Keulen. Hij voegt er nog aan toe dat er in ons land een recht op een eigen overtuiging bestaat en een recht om daar voor op te komen.

Minister Keulen merkt tenslotte nog op dat het toezicht op de gemeenten en de benoeming van de burgemeesters een exclusieve regionale bevoegdheid is. Hij herinnert ook aan het arrest van de Raad van State van afgelopen zomer, waarin werd gesteld dat de rondzendbrief-Peeters altijd moet worden toegepast, ook indien gemeenten een opdracht krijgen van de federale overheid.