Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 29 augustus 2008

Alle Vlaamse gemeenten mogen deelnemen aan lokaal pact

29/08/2008 - Alle 308 Vlaamse gemeenten hebben groen licht gekregen voor de schuldovername van 100 euro per inwoner in het kader van het lokaal pact tussen de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen vandaag bekendgemaakt.

De Vlaamse regering trekt 612 miljoen euro uit om de schulden van de gemeenten die toetreden tot het lokaal pact over te nemen a rato van 100 euro per inwoner. In ruil moesten die gemeenten wel hun belastingdruk bevriezen, hun fiscaliteit bedrijfsvriendelijker maken en de forfaitaire huisvuilbelasting afschaffen of vervangen door een belasting volgens het principe ‘de vervuiler betaalt'.

In juni had minister Keulen al bekendgemaakt dat alle Vlaamse gemeenten een aanvraag tot toetreding tot het lokaal pact hadden gedaan. In alle gemeenten was dit door de gemeenteraad beslist.

Wat met huisvuilbelasting?

Vooral over de voorwaarde om de forfaitaire huisvuilbelasting af te schaffen of te vervangen door een belasting volgens het principe ‘de vervuiler betaalt', bestond voor een aantal gemeenten discussie. Er is vandaag immers geen enkele gemeente die nog een zuivere forfaitaire huisvuiltaks heeft. Overal heeft men een gemengd systeem met een forfaitaire component in een aparte belasting of via de algemene middelen, en een niet-forfaitaire component met bijvoorbeeld stickers, huisvuilzakken, diftar of betalende containerparken. Bovendien brengt, onder meer, Ovam argumenten aan om een minimale forfaitaire sokkel te behouden. Om de administratie Binnenlands Bestuur toe te laten het criterium "de vervuiler betaalt" te toetsen, heeft de Vlaamse regering daarom begin juli afgesproken dat elke gemeente die tegen einde 2010 het forfaitaire karakter van haar huisvuilbelasting heeft verlaagd tot maximaal 55 euro, toegelaten wordt tot het lokaal pact.

Een aantal gemeenten voldoet vandaag nog niet aan de voorwaarden met betrekking tot de huisvuilbelasting. Deze gemeenten hebben een schriftelijk engagement genomen om dat voor de deadline van 2010 in orde te brengen en aan de diensten van minister Keulen hun planning en werkwijze voorgelegd. De administratie Binnenlands Bestuur heeft die plannen nu onderzocht en vastgesteld dat alle 308 gemeenten tot het pact toegelaten kunnen worden. De schuldovername van 100 euro per inwoner wordt nu voor alle gemeenten een feit. De concrete realisatie daarvan gebeurt in samenspraak tussen de gemeente en de diensten van de minister van Financiën en Begroting, Dirk Vanmechelen, de geestelijke vader van het idee van de schuldovername.

Volwaardig partnerschap tussen Vlaanderen en gemeenten

Minister Keulen wijst er op dat het lokaal pact het symbool is van een nieuwe samenwerking tussen de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap. Dit is een samenwerking tussen volwaardige partners. In dit geval legt de Vlaamse Gemeenschap niet eenzijdig nieuwe regels aan de gemeenten op, maar heeft zij een aanbod aan de gemeenten gedaan waarop die gemeenten al dan niet kunnen ingaan. De gemeentelijke autonomie werd ten volle gerespecteerd. Tegelijkertijd bereikt de Vlaamse regering dat de lokale fiscaliteit een stuk bedrijfsvriendelijker en milieuvriendelijker wordt. Dat alle gemeenten nu meedoen beschouwt de minister van Binnenlands Bestuur als een groot succes. "Ons aanbod was te goed voor de gemeenten om het te laten liggen", aldus Keulen.