Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 11 juli 2008

Raad van State bevestigt rondzendbrief-Peeters

11/07/2008 - Voor minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen is het arrest van de Raad van State andermaal een overwinning voor de Vlaamse regering. Het arrest bepaalt dat de rondzendbrief Peeters altijd moet worden toegepast, ook bij opdrachten van de federale overheid.

Dat laatste werd betwist door de burgemeester van faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem. De gemeente had naar aanleiding van de federale verkiezingen in 2003 Franstalige oproepingsbrieven verstuurd naar inwoners van wie ze aannam dat ze Franstalig waren, een beslissing die de Vlaamse regering vernietigde. Volgens de rondzendbrief Peeters moeten documenten immers eerst in het Nederlands worden verstuurd en kunnen ze pas nadien op vraag in het Frans worden verstuurd.

De Raad van State geeft de Vlaamse regering gelijk. "Eerder was er het positieve arrest van het Grondwettelijk Hof over de Wooncode, vandaag blijkt dat we de taalregels correct toepassen", zegt minister Keulen. "Dit moet een belangrijk signaal zijn naar de Franstaligen: dat we niets tegen de Franstaligen hebben, maar dat we terecht staan op de toepassing van de regels van de rechtsstaat en dat die voor iedereen gelijk zijn."

Keulen merkt ook op dat het tweemaal om dossiers gaat die de Franstaligen hebben opgestart tegen de Vlaamse regering en waarin ze tweemaal ongelijk hebben gekregen van de hoogste juridische instanties in ons land. Bovendien, aldus de minister, zijn het net die twee zaken waardoor Vlaanderen internationaal in het defensief is gedrongen. "Als we praten over het slechte imago van Vlaanderen, met die twee dossiers is dat begonnen", aldus nog Keulen.